ايرنا / منابع خبري افغانستان از تحويل پايگاههاي نظاميان انگليسي در استان هلمند در جنوب اين کشور به نيروهاي افغان خبر دادند. منابع خبري افغانستان روز دوشنبه اعلام کردند: نظاميان انگليسي همه پايگاه هاي خود را به جز از دو پايگاه 'باسشن' و 'آبزرويشن' در استان هلمند به نيروهاي افغان تحويل دادند. بر اساس اين گزارشها 'فليپ هاموند' وزير دفاع انگليس گفت با توانمندي نيروهاي امنيتي افغانستان، پايگاههاي نظاميان انگليسي به اين نيروها واگذار شد تا آنان امنيت اين استان را تامين کنند. هاموند افزود: نيروهاي امنيتي افغان اکنون با ارتقاء توان دفاعي قادر به قبول مسووليت تامين امنيت اين استان هستند. بر اساس گزارشها انگليس 137 پايگاه در استان هلمند در اختيار داشت و بيش از 9 هزار نظامي را در سال 2001به افغانستان اعزام کرد تا در قالب نظاميان خارجي موسوم به آيساف در افغانستان حضور داشته باشد. بيشترين نظاميان انگليسي در استان هلمند افغانستان مستقرند. انگليس که شمار نظاميان خود را در اواخر سال 2013 به 5200 تن کاهش داد و قصد دارد تا پايان سال 2014 سربازان خود را از افغانستان خارج کند. 440 نظامي انگليسي از آغاز حضور نظاميان اين کشور در افغانستان، کشته شده اند.