تسنيم/ نتايج يک نظرسنجي نشان مي‌دهد که حزب محافظه‌کار بريتانيا تا حد زيادي پشتيباني مردم را از دست داده است، اکنون دو حزب اصلي کشور - محافظه‌کار و کارگر- هر يک از ۴۰ درصد آراي مردم برخوردار هستند.

نظرسنجي بنياد آپينيوم نشان مي‌دهد که حزب بوريس جانسون، نخست وزير بريتانيا، تا حد زيادي از اقبال عمومي محروم شده است.

در نظرسنجي تازه‌اي که روز يکشنبه 9 شهريور روزنامه آبزرور منتشر کرده، حزب حاکم محافظه‌کار و حزب اپوزيسيون کارگر موقعيتي برابر دارند و هر يک 40 درصد آرا را کسب مي‌کنند. حزب محافظه‌کار تنها حدود شش ماه پيش و در آغاز گسترش کرونا حدود 26 درصد از حزب کارگر جلوتر بود.

در ماه‌هاي مارس و آوريل، يعني در زمان بحران دروني حزب کارگر و آستانه گسترش بيماري کوويد-19 در بريتانيا، حزب حاکم کشور در موضعي آشکارا برتر قرار داشت؛ اما آخرين نظرسنجي نشان مي‌دهد که از آن محبوبيت اثري باقي نمانده است.

سياست‌هاي متغير بوريس جانسون، از جمله در مورد پاندمي کرونا، عامل کاهش نفوذ و محبوبيت محافظه‌کاران بوده است.

به گزارش دويچه وله، اپيدمي کرونا در بريتانيا تا کنون بيش از 41 هزار نفر قرباني گرفته است. حجم اقتصاد اين کشور در دومين سه‌ماهه سال جاري (2020) به ميزان يک‌پنجم کوچک شده است؛ يعني يکي از بدترين نمونه‌ها در سراسر اروپا.

بنا به يک گزارش هيئت علمي مشاور دولت بريتانيا، موج دوم سرايت ويروس کرونا در زمستان آينده شايد به بهاي جان بيش از 80 هزار نفر تمام شود.

وحشت از ويروس کرونا، بسياري از کارگران و کارمندان بريتانيايي را خانه‌نشين کرده است و کساني که امکانش را دارند ترجيح مي‌دهند از خانه کار کنند.

بنا به پژوهشي که بانک مورگان استنلي ارائه داده، تنها يک نفر از سه کارمند ادارات به محل کار برگشته است؛ در حالي که در اروپا از هر سه کارمند دو نفر به سر کار در اداره برگشته‌اند.

به گزارش "تلگراف"، دولت قصد دارد ماه آينده با برنامه‌اي توجيهي از کارمندان بخواهد که سر کار حاضر شوند.

افزون بر اين انتظار مي‌رود که به خاطر کسري بودجه، بر ميزان ماليات افزوده شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar