باشگاه خبرنگاران/ دولت جديد آمريکا محروميت دونالد ترامپ از دسترسي به محتواي جلسات اطلاعات ملي را بررسي خواهد کرد.
 
به نقل از پايگاه هيل، بنا به اعلام دبير مطبوعاتي کاخ سفيد، تيم امنيت ملي رئيس جمهور جديد آمريکا بررسي اين موضوع را برعهده دارند.

بر اساس قوانين آمريکا روساي جمهور سابق معمولاً پس از ترک مقام به جلسات توجيهي اطلاعات دسترسي دارند. با اين حال دموکرات‌ها و حتي برخي از مقامات سابق دولت ترامپ هشدار داده اند که نمي‌توان در خصوص اسرار امنيت ملي به رئيس جمهور سابق اعتماد کرد، زيرا اعتقاد بر اين است که وي پتانسيل افشاي اطلاعات حساس يا سودآوري از آن‌ها را دارد.

سو گوردون، که معاون اصلي اطلاعات ملي در دوران دولت ترامپ بود در اظهارات اخير خود خواست که ترامپ از دسترسي به مفاد جلسات اطلاعاتي محروم شود. وي گفت که ترامپ به شکلي غيرمعمول در برابر بازيگران بد با نيت بد آسيب پذير خواهد بود.

اين موضوع تا جايي بود که آدام شيف، رئيس کميته اطلاعاتي مجلس نمايندگان آمريکا فشار براي عدم دسترسي ترامپ به اطلاعات ملي اين کشور را از پيش از پايان دوران رياست جمهوري او آغاز کرد. شيف تاکيد کرد شرايطي وجود ندارد که بر مبناي آن ترامپ بتواند نه اکنون و نه در آينده در جريان جلسات اطلاعاتي قرار بگيرد.

رفتار‌هاي پساانتخاباتي ترامپ به نحوي پيش رفت که نه تنها ماندن او در کاخ سفيد را ميسر نکرد بلکه احتمالا وي از بسياري از امتيازاتي که به صورت مادام العمر به روساي جمهور آمريکا تعلق مي‌گيرد، محروم مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar