جماران/ رسوايي هاي مالي نخست وزير انگليس به سريالي دنباله دار تبديل شده است.

به گزارش اينديپندنت، در حالي که به حزب محافظه‌ کار انگليس تنها يک هفته مهلت داده شده است تا متن کليه مکاتبات پيرامون مرمت و دکوراسيون آپارتمان محل اقامت نخست وزير را تحويل دهند، گزارش‌ هايي حاکي از آن است که از حاميان مالي حزب خواسته شده بوده است که دستمزد پرستار «ويلفرد» پسر بوريس جانسون را هم بپردازند. 
يکي از نمايندگان پارلمان انگليس که نامش فاش نشده است، از يکي از حاميان حزب محافظه‌ کار شکايت نامه‌ اي دريافت کرده که در آن گفته مي‌ شود از او خواسته شده بوده است که هزينه پرستاري از کودک يک ساله بوريس جانسون را تقبل کند.
ظاهرا حامي مالي حزب به اين نماينده پارلمان گفته است: «براي من اشکالي ندارد که وجه لازم براي جزوه‌ ها‌(ي حزبي) را بپردازم، اما به معني واقعي کلمه از من خواسته شده هزينه پرستاري از کودک نخست‌ وزير را بپذيرم.»
درخواست پرداخت دستمزد پرستار کودک جانسون در حالي منعکس شده است که از حاميان مالي حزب محافظه‌ کار خواسته شده بود که هزينه‌ هاي يک مربي ورزشي شخصي براي نخست‌ وزير را بپردازند.
دفتر نخست وزيري تقاضا از حاميان مالي را انکار نکرده است، اما تاکيد کرده است که جانسون دستمزد هر دو فرد مذکور را «شخصا پرداخته است.»
اينديپندنت در اين مورد با مقر نخست‌ وزيري تماس گرفته است.
دفتر نخست وزيري منکر اين ادعا نيست که جانسون براي نوسازي (آپارتمان محل اقامتش) يک وام شخصي دريافت کرده است. اما براي اجتناب از اتهام تضاد منافع، دريافت چنان وامي بايد به اطلاع مقامات حزب مي‌ رسيد.
بوريس جانسون مدعي است که شخصا هزينه نوسازي آپارتمان خود در ساختمان کنار محل کار خود در «داونينگ استريت» در لندن را پرداخت کرده است. او به همراه «کري سيموندز» نامزد و فرزند مشترکشان در اين آپارتمان در ساختمان شماره 11 خيابان «داونينگ» زندگي مي کند.
تحقيقات جداگانه‌ اي در مورد منبع پرداخت هزينه‌ هاي تغيير دکوراسيون آپارتمان جانسون، تحت نظارت «سايمون کِيس» رئيس اداره خدمات دولتي، «لرد گايت» مشاور مستقل منافع مديران کل وزارتخانه‌ ها، و کميسيون گزينش نخست وزير در جريان است. 
جانسون بارها تکرار کرده است که او خود کليه هزينه‌ هاي مربوطه را، وراي 30 هزار پوند بودجه نخست‌ وزيران براي نوسازي آپارتمانشان پرداخت کرده است.
در اين ميان، بنا به آن گزارش، به کارکنان حزب محافظه‌ کار يک هفته مهلت داده شده است تا کليه مکاتبات مربوط به نوسازي آپارتمان جانسون را تحويل دهند يا با عواقب قانوني آن رو‌برو شوند.
کليه کارکنان حزب محافظه‌ کار ايميلي با امضاي «آلن مَبات» مقام ارشد و حقوقي اداره کارگزيني، در مورد تحقيقات کميسيون دريافت کرده‌ اند که در آن آمده است: «به شما اخطار داده مي شود که اين روند، تحقيقاتي جزايي است.»
در آن ايميل مقرر شده است که کليه مکاتبات (مرتبط با نوسازي آپارتمان  جانسون) بايد تا تاريخ 7 ماه مه تحويل داده شود.
نخست وزيران انگليس به طور سنتي در آپارتماني در مقر نخست وزيري در ساختمان شماره 10 «داونينگ استريت» سکونت داشتند اما در سال هاي اخير آنها آپارتماني بزرگتر در ساختمان کناري را که مقر وزارت دارايي است براي سکونت انتخاب کرده اند.
«داگلاس راس» رهبر محافظه کاران در اسکاتلند در اين باره گفت: «فکر کنم که مردم از کسي که عالي ترين مقام [اجرايي] کشور را در اختيار دارد انتظار رعايت بالاترين معيارها را دارند. به همين دليل فکر مي کنم توجه آنها به تحقيقي که در جريان است جلب شده است و در انتظار پاسخ هستند.»
سخنان رهبر محافظه کاران در اسکاتلند در حالي بيان مي شود که قرار است فردا پنجشنبه 6 مه (16 ارديبهشت) انتخابات محلي در اسکاتلند برگزار شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar