تسنيم/ پيشتر در عکس‌نوشتي خبر داديم که برخي از مردم افغانستان از شب تا صبح روبروي بانک کابل (عزيزي‌بانک) تجمع مي‌کنند تا بتوانند بخشي از پول خود را از بانک برداشت کنند.
يکي از مهمترين آثار بد عدم قطعيت درباره آينده در بحرانها در يک کشور همين است که افراد براي خارج کردن پول خود از بانک صف مي‌کشند و‌ از آن سو مشخص است که اگر بانکها خالي شود اقتصاد هم به وضعيت بدي دچار مي‌شود.
قاعدتاً طيف حاکم ميخواهد مردم را قانع کند که به بانکها هجوم نياوريد و مردم هم حق دارند پول خود را از بانک بردارند. اين مساله يک کشور در وضعيت اينچنيني را در شرايط پارادوکسيکال قرار مي‌دهد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar