شفقنا/ هیفاء دختر عبدالعزیز آل مقرن، شاهدخت سعودی به ریاست کمیته برنامه ریزی و روابط خارجی شورای اجرایی سازمان یونسکو برای یک دوره دوساله از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ انتخاب شد.

خبرگزاری عربستان(واس) گزارش داد، شورای اجرایی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو)، شاهدخت هیفاء دختر عبدالعزیز بن محمد بن عیاف آل مقرن، نماینده دائم عربستان نزد این سازمان را به عنوان رئیس کمیته برنامه ریزی و روابط خارجه شورای اجرایی این سازمان برای دوره زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ یعنی دوره دویست و سیزدهم شورای اجرایی انتخاب کرد.
به نوشته واس، کمیته برنامه ریزی و روابط خارجه یونسکو یکی از مهمترین کمیته های شورای اجرایی یونسکو به شمار می رود که وظیفه اش پیگیری فعالیتها و خروجی های گزارشات استراتژیک یونسکو ، اجرای برنامه های این سازمان ، گزاشر کار سازمان های بین المللی و اجرای تصمیمات نشستهای عمومی است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar