جماران/ در ترکمنستان یک زن می تواند تنها در صورتی با خودرو سفر کند که یکی از اعضای خانواده همراهش باشد و سفر هم باید قبل از ساعت 8 شب انجام شود. زن فقط می تواند در صندلی های عقب بنشیند.

رئیس جمهور جدید ترکمنستان (پسر حاکم قبلی) تعدادی ممنوعیت برای زنان وضع کرد:

اکستنشن ناخن و مژه ممنوع است. مجازات ناخن ١۵ روز زندان یا جریمه نقدی دارد. 

زنان نه در خانه و نه در آرایشگاه نمی توانند موهای خود را رنگ کنند.

یک زن می تواند تنها در صورتی با خودرو سفر کند که یکی از اعضای خانواده همراهش باشد و سفر هم باید قبل از ساعت 8 شب انجام شود. زن فقط می تواند در صندلی های عقب بنشیند.

زنان حق ندارند لباس هایی که روی آنها شعار یا جمله ای نوشته شده بپوشند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar