باشگاه خبرنگاران/ نتایج یک نظرسنجی که اخیرا در ترکیه اجرا شد حاکی از کاهش میزان حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه به کمتر از ۳۰ درصد است.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه، بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه متروپل فقط ۲۹.۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند اگر این هفته انتخابات سراسری برگزار شود به حزب عدالت و توسعه رای خواهند داد.

۲۰ درصد از پرسش شوندگان گفتند از حزب جمهوریت خلق (حزب اصلی مخالف دولت اردوغان) حمایت می‌کنند.

۱۰.۳ درصد از حزب (کردی) دموکراتیک خلق ها، ۹.۱ درصد از «حزب خوب» (متحد حزب جمهوریت خلق) و ۶.۷ درصد از حزب حرکت ملی گرا (متحد حزب عدالت و توسعه) حمایت کردند.

همچنین یک درصد از پرسش شوندگان گفتند در انتخابات سراسری به حزب سعادت رای خواهند داد و یک درصد نیز از «حزب بار دیگر رفاه» حمایت کردند.

۹.۲ درصد از پرسش شوندگان گفتند هنوز تصمیمی برای حمایت از یکی از احزاب نگرفته اند و ۶ درصد نیز از پاسخ خودداری کردند.

۳.۳ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از احزاب دیگر ترکیه حمایت کردند. این نظرسنجی از ۱۵ الی ۲۰ نوامبر در سطح ۲۸ استان ترکیه اجرا شد و ۲۱۲۲ نفر در آن مورد پرسش قرار گرفتند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar