اقتصاد آنلاین/ دیپلماسی اقتصادی عربستان سعودی در سال‌های اخیر در راستای تحقـق استراتژی کلان موسوم بـه چشم‌انداز ۲۰۳۰ متحول شده است. 

عربستان سعودی کشوری پادشاهی بـا نظام تصمیم‌گیری متمرکز، در سال‌های اخیـر تصمیم گرفته است تـا بـه دولتی توسعه‌گرا بدل شود و توسعه اقتصادی را در کانون استراتژی کلان خود و مهمترین ابزار مشروعیت‌بخشی نظام سیاسی قرار دهد.
ایـن تغییر راهبرد در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ متجلی شده است، استراتژی کلانی بـه شدت بلند پروازانه و اقتصاد محور کـه در قالب آن عربستان امیدوار است نـه تنهـا بـه مهمترین کشـور در حال توسعه در جهان اسلام، بلکه بـه هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری بدل شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar