انتخاب/متن پيش رو در انتخاب منتشر شده و بازنشر آن در آخرين خبر به معناي تاييدش نيست

عضويت ايران در سازمانهاي شانگهاي با تحليل ها و واکنش هاي بسياري را در نقاط مختلف دنيا همراه بود، در اين بين شبکه تلويزيوني دولت چين معتقد است که تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل تا سال 2015 (زمان انعقاد برجام) مانع از عضويت دائم ايران در سازمان شانگهاي شده بود.

شبکه تلويزيوني CGTN دولت چين تصريح کرد که تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل تا سال 2015 (زمان انعقاد برجام) مانع از عضويت دائم ايران در سازمان شانگهاي شده بود. براساس قوانين سازمان شانگهاي، کشورهايي که تحت تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل هستند، نمي توانند عضو دائم اين سازمان شوند.

اين رسانه بيان کرد که بعد از انعقاد برجام و برداشته شدن اصلي ترين مانع، تاجيکستان از عضويت ايران جلوگيري کرد.

به نوشته وبسايت اين شبکه، اين ماجرا به اين دليل بود که تاجيکستان در آن زمان ادعا مي کرد ايران از «حزب نهضت اسلامي» و اعمال آن ها حمايت مي کرده است.

آيا عضويت در سازمان شانگهاي به معناي اتحاد ايران، روسيه و چين است؟

همچنين استاد و عضو مرکز خاورميانه دانشگاه LSE در رشته توئيتي در واکنش به عضويت ايران در اين سازمان نوشت: بنابراين بالاخره {عضويت ايران در سازمان همکاري شانگهاي} به وقوع مي پيوندد. اما قبل از اينکه ناظران غربي اين را به عنوان محور/اتحاد ايران، روسيه و چين در نظر بگيرند، بايد به ماهيت اين سازمان ها توجه شود. آنها بر حاکميت دولت ها بر تعهدات الزام آورتر فرامليتي تاکيد دارند.

وي افزود: به عنوان نمونه: آيا عضويت{ در اين سازمان} تنش بين هند و پاکستان يا هند و چين را کاهش داده است؟ به ندرت.

عضويت کامل ايران در سازمان شانگهاي دو سال طول مي کشد؟

از سوي ديگر عضو مرکز بلفر دانشگاه هاروارد معتقد است که عضويت کامل ايران در سازمان شانگهاي دو سال طول مي کشد.

وي در توئيتي نوشت:  ايران در دومين دوره افزايش اعضاي سازمان همکاري شانگهاي به اين سازمان مي پيوندد اما اين کار يک شبه اتفاق نمي افتد.

او افزود:  سازمان همکاري شانگهاي درخواست هاي هند و پاکستان براي عضويت در اين سازمان را در اجلاس اوفا در سال ۲۰۱۵ تأييد کرد، اما هر دو پس از امضاي اسناد در اجلاس آستانه در سال ۲۰۱۷ عضويت کامل را به دست آوردند.


گفتني است که جمهوري اسلامي ايران تا کنون به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاري شانگهاي حضور داشت و از جمعه  در بيست ويکمين اجلاس سران سازمان همکاري شانگهاي به عضويت کامل اين سازمان درآمد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar