logo
  1. برگزیده
تحلیل ها

چرا حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان نشد؟

منبع
آفتاب يزد
بروزرسانی
چرا حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان نشد؟

آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
 
در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬جامعه‭ ‬کارگری‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬تصویب‭ ‬افزایش‭ ‬مبلغ‭ ‬حق‭ ‬مسکن‭ ‬بود،‭ ‬هیئت‭ ‬وزیران‭ ‬مصوبه‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬این‭ ‬مبلغ‭ ‬را‭ ‬550‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬تعیین‭ ‬کرد‭. ‬
 
حمید‭ ‬حاج‭ ‬اسماعیلی‭ ‬در‭ ‬ارزیابی‭ ‬دلیل‭ ‬تغییر‭ ‬مصوبه‭ ‬حق‭ ‬مسکن‭ ‬کارگران‭ ‬ابراز‭ ‬عقیده‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬حقوقی‭ ‬صحیح‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬این‭ ‬مبلغ‭ ‬تغییر‭ ‬کند‭ ‬یا‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭ ‬یا‭ ‬هرگونه‭ ‬اعتراض،‭ ‬بازنگری‭ ‬و‭ ‬تفسیری‭ ‬در‭ ‬مصوبه‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬اتفاق‭ ‬بیفتد‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬برگشت‭ ‬داده‭ ‬می‌شد‭ ‬تا‭ ‬دوباره‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬نمایندگان‭ ‬دولت،‭ ‬کارگر‭ ‬و‭ ‬کارفرما‭ ‬مورد‭ ‬بازنگری‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬

وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬رویه‌های‭ ‬گذشته‭ ‬مداخله‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬تغییر‭ ‬مصوبه‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬قانونی‭ ‬سابقه‭ ‬نداشته‭ ‬است‭. ‬نمایندگان‭ ‬دولت‭ ‬می‌توانستند‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬و‭ ‬تصویب،‭ ‬این‭ ‬نظرات‭ ‬را‭ ‬اعمال‭ ‬و‭ ‬پافشاری‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬ندهند‭ ‬که‭ ‬مصوبه‭ ‬افزایش‭ ‬سایر‭ ‬سطوح‭ ‬بالاتر‭ ‬اتفاق‭ ‬بیفتد‭ ‬یا‭ ‬حق‭ ‬مسکن‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬پایین‌تر‭ ‬تصویب‭ ‬شود‭ ‬چرا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تصویب‭ ‬و‭ ‬علیرغم‭ ‬اینکه‭ ‬وزیر‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬عضو‭ ‬ارشد‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬حضور‭ ‬داشته،‭ ‬چنین‭ ‬مصوبه‌ای‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬تغییر‭ ‬می‌کنیم؟‭ ‬

این‭ ‬فعال‭ ‬کارگری‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬مصوبات‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬تغییر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬مرجع‭ ‬تعیین‭ ‬حداقل‭ ‬دستمزد‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬سایر‭ ‬سطوح‭ ‬مزدی‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬کارگران‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬بازنشستگان‭ ‬تامین‭ ‬اجتماعی‭ ‬است‭ ‬لذا‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬یک‭ ‬جانبه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬نمی‌دانم‭ ‬و‭ ‬معتقدم‭ ‬نباید‭ ‬بدعتی‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬مصوبات‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم‭. ‬

حاج‭ ‬اسماعیلی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬بیان‭ ‬دلیل‭ ‬کاهش‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬حق‭ ‬مسکن‭ ‬کارگران‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اعتقاد‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تغییر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬قانونی‭ ‬صحیح‭ ‬نبود،‭ ‬در‭ ‬توجیه‭ ‬مداخله‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬سایر‭ ‬سطوح‭ ‬مزدی‭ ‬مستمری‭ ‬بگیران‭ ‬و‭ ‬بازنشستگان‭ ‬تامین‭ ‬اجتماعی‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬اینطور‭ ‬عنوان‭ ‬شود‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬مصوبه‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حقوق‭ ‬بازنشستگان‭ ‬تغییر‭ ‬کرد،‭ ‬حق‭ ‬مسکن‭ ‬کارگران‭ ‬نیز‭ ‬قابل‭ ‬تغییر‭ ‬و‭ ‬مداخله‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬حق‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬مجدد‭ ‬در‭ ‬هیئت‭ ‬دولت‭ ‬واقع‭ ‬شود‭. ‬

این‭ ‬کارشناس‭ ‬حوزه‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬فرایند‭ ‬تعیین‭ ‬دستمزد‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬چانه‭ ‬زنی‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬موافقت‭ ‬کارفرمایان‭ ‬و‭ ‬کارگران‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬حق‭ ‬مسکن‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬دستمزد‭ ‬کارگران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نماینده‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬تعیین‭ ‬دستمزد‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬مسکن‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬لذا‭ ‬معتقدم‭ ‬شورای‌عالی‭ ‬کار‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نباید‭ ‬جایگاه‭ ‬و‭ ‬شان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬خدشه‭ ‬و‭ ‬تزلزل‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬جانبه‭ ‬گرایی‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬سوال‭ ‬ببریم‭. ‬می‌توانستیم‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مصوبات‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬اعتقاد‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬بدهیم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬یا‭ ‬بازنگری‭ ‬بود‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬جانبه‭ ‬گرایی‭ ‬احترام‭ ‬بگذاریم‭ ‬و‭ ‬ساختارشکنی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مصوبات‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬نباشیم‭. ‬

به‭ ‬گزارش‭ ‬ایسنا،‭ ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬نامه‌ای‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬کشور‭ ‬مصوبه‭ ‬هیئت‭ ‬وزیران‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬افزایش‭ ‬حق‭ ‬مسکن‭ ‬کارگران‭ ‬را‭ ‬ابلاغ‭ ‬کرد‭. ‬

بر‭ ‬این‭ ‬اساس،‭ ‬کمک‭ ‬هزینه‭ ‬مسکن‭ ‬کارگران‭ ‬مشمول‭ ‬قانون‭ ‬کار‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬فروردین‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬1401‭ ‬ماهانه‭ ‬550‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

مبلغ‭ ‬کمک‭ ‬هزینه‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬550‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اعضای‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬19‭ ‬اسفند‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬افزایش‭ ‬مبلغ‭ ‬کمک‭ ‬هزینه‭ ‬مسکن‭ ‬کارگران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬450‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬650‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬پیشنهاد‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭.‬

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره