آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

‬از‭ ‬یزد‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬جنوب‭ ‬غربی،‭ ‬85کیلومتر‭ ‬که‭ ‬دور‭ ‬می‌شوی،‭ ‬روستایی‭ ‬تکیه‭ ‬داده‭ ‬به‭ ‬‮«‬کوه‌های‭ ‬خیبر‮»‬‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬تو‭ ‬سبز‭ ‬می‌شود‭ ‬با‭ ‬چشم‌اندازی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دشت‭ ‬وسیع‭ ‬که‭ ‬‮«‬ارنان‭ ‬کوه‮»‬،‭ ‬ماندگارترین‭ ‬تصویری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬می‌ماند‭. ‬
 
غائله‌ی‭ ‬سیل‭ ‬یزد‭ ‬از‭ ‬روستای‭ ‬زردین‭ ‬شروع‭ ‬شد
اگرچه‭ ‬یزد‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬هفتم‭ ‬مرداد‭ ‬ماه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭ ‬اما‭ ‬‮«‬زردینی‭ ‬ها‮»‬‭ ‬دو‭ ‬شب‭ ‬قبل‭ ‬تر،‭ ‬پنجه‭ ‬در‭ ‬پنجه‌ی‭ ‬‮«‬سیل‭ ‬سیاه‮»‬‭ ‬انداختند‭ ‬و‭ ‬زمینگیر‭ ‬نیز‭ ‬نشدند‭. ‬

روستای‭ ‬زردین‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬12‭ ‬کیلومتر‭ ‬از‭ ‬‮«‬نیر‮»‬‭ ‬فاصله‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬جمعیتی‭ ‬500،‭ ‬600‭ ‬نفره،‭ ‬مردمانی‭ ‬سختکوش،‭ ‬مهربان،‭ ‬تیزهوش،‭ ‬با‭ ‬پشتکاری‭ ‬مثال‭ ‬زدنی‭ ‬و‭ ‬بی‌نهایت‭ ‬میهمان‭ ‬نواز‭ ‬و‭ ‬سخاوتمند‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬دیدار‭ ‬چهره‭ ‬به‭ ‬چهره‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مردمان‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬قطعا‭ ‬با‭ ‬روحیه‌ترین‭ ‬مردمان‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روستا‭ ‬ملاقات‭ ‬کرده‭ ‬اید‭. ‬

زردین‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سیل
سیل‭ ‬بود‭ ‬یا‭ ‬زلزله؟‭! ‬
حوالی‭ ‬ظهر‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سیل‭ ‬به‭ ‬زردین‭ ‬می‌رسیم‭. ‬اولین‭ ‬فردی‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬سبز‭ ‬می‌شود‭ ‬حدود‭ ‬35‭ ‬سال‭ ‬دارد؛‭ ‬می‌پرسم‭: ‬بی‌حوصله‌ای‭ ‬یا‭ ‬خسته؟‭ ‬می‌گوید‭ ‬سه‭ ‬شبانه‭ ‬روز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نخوابیده‌ام،‭ ‬می‌گوید‭ ‬دیشب‭ ‬با‭ ‬بیل‭ ‬مراقب‭ ‬بودیم،‭ ‬سیل‭ ‬روستای‭ ‬پایین‭ ‬دست‭ ‬را‭ ‬خراب‭ ‬نکند‭. ‬می‌گوید‭: ‬همه‭ ‬آمدند‭ ‬عکس‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬رفتند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬می‌گویم‭: ‬مسئولان‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬ندارند،‭ ‬دارند؟‭ ‬

می‌گوید‭: ‬بیایید‭ ‬از‭ ‬باغ‌ها‭ ‬شروع‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬اصل‭ ‬ماجرا،‭ ‬باغ‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬قبل‭ ‬باز‭ ‬نگردند‭! ‬

می‌گوید‭: ‬همه‌ی‭ ‬ماجرای‭ ‬سیل‭ ‬در‭ ‬40‭ ‬دقیقه‭ ‬خلاصه‭ ‬شد‭ ‬گویی‭ ‬فقط‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬سیاه‭ ‬بنشاند‭! ‬

پیرزن‭ ‬که‭ ‬گفتگوی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬می‌شنید،‭ ‬خندید‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬سیل؟‭ ‬کو‭... ‬کجا‭ ‬است؟‭ ‬آمد،‭ ‬عجله‭ ‬داشت‭ ‬رفت‭ ‬ولی‭ ‬چون‭ ‬نگذاشتیم‭ ‬زندگی‌مان‭ ‬را‭ ‬ببرد،‭ ‬خشمگین‭ ‬شد‭ ‬خانه‌های‌مان‭ ‬را‭ ‬ویران‭ ‬کرد‭! ‬

او‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬می‌خندد‭ ‬که‭ ‬تقریبا‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬زندگی‌اش‭ ‬جز‭ ‬همان‭ ‬صندلی‌ای‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬نشسته‭ ‬چیزی‭ ‬باقی‭ ‬نمانده‭ ‬بود‭! ‬

به‭ ‬داخل‭ ‬روستا‭ ‬باز‭ ‬می‌گردیم،‭ ‬همه‭ ‬مشغول‭ ‬اند،‭ ‬برخی‭ ‬دارند‭ ‬‮«‬مسجد‭ ‬جامع‭ ‬روستا‮»‬‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬می‌کنند‭ ‬برای‭ ‬محرم،‭ ‬برخی‭ ‬هم‭ ‬دسته‭ ‬جمعی‭ ‬به‭ ‬خانه‌ها‭ ‬سرکشی‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬مشکلات‭ ‬زودتر‭ ‬رفع‭ ‬شود‭. ‬

حجم‭ ‬خرابی‌ها‭ ‬بالا‭ ‬است‭ ‬گویی‭ ‬سیل‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬زلزله‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬خانه‌ای‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬کوبیده‭ ‬که‭ ‬باور‭ ‬نمی‌توان‭ ‬کرد‭ ‬آب‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬بلایی‭ ‬
بر‭ ‬سر‭ ‬آن‭ ‬خانه‭ ‬آورده‭ ‬باشد‭. ‬فضای‭ ‬روستا‭ ‬آرام‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گروه‌هایی‭ ‬که‭ ‬بی‌شباهت‭ ‬به‭ ‬گروه‌های‭ ‬جهادی‭ ‬نیستند‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تخلیه‌ی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬لای‭ ‬داخل‭ ‬خانه‌ها‭ ‬هستند‭. ‬

برخی‭ ‬خانه‌ها‭ ‬دیگر‭ ‬قابل‭ ‬سکونت‭ ‬و‭ ‬بازسازی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬قطعاً‭ ‬باید‭ ‬خراب‭ ‬شود‭. ‬از‭ ‬خانم‭ ‬خانه‭ ‬داری‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬سینی‭ ‬چای‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دارد‭ ‬می‌پرسم‭: ‬آمدند‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی؟‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬می‌شود‭ ‬می‌گوید‭: ‬عادت‭ ‬نداریم‭ ‬منتظر‭ ‬کسی‭ ‬بمانیم‭! ‬

سیل‭ ‬از‭ ‬بالادست‭ ‬آبادی‭ ‬حرکت‭ ‬کرده،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهالی‭ ‬روستا‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬60‭ ‬سال‭ ‬دارد‭ ‬می‌گوید‭: ‬نه‭ ‬سیل‌بندی‭ ‬شکست‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬سدی‭ ‬فرو‭ ‬ریخت،‭ ‬هر‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬می‌بینی‭ ‬قدرت‭ ‬آب‭ ‬بارانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬40‭ ‬دقیقه‭ ‬دیوانه‌وار‭ ‬بارید‭! ‬

در‭ ‬مجموع‭ ‬شاید‭ ‬بتوان‭ ‬گفت‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬روستا‭ ‬دیگر‭ ‬قابل‭ ‬سکونت‭ ‬نباشد‭ ‬اما‭ ‬نگاه‭ ‬و‭ ‬پیشینه‌ی‭ ‬مردمان‭ ‬این‭ ‬روستا‭ ‬گواهی‭ ‬می‌دهد‭ ‬بی‌آن‭ ‬که‭ ‬منتظر‭ ‬این‭ ‬مسئول‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬مقام‭ ‬باشند‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روستا‭ ‬
بازخواهند‭ ‬گرداند‭. ‬

مشاهدات‭ ‬خبرنگار‭ ‬آفتاب‭ ‬یزد‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬مسئله‌ی‭ ‬این‭ ‬روستا‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬مسئله‌ی‭ ‬بازسازی‭ ‬خانه‌های‭ ‬تخریب‭ ‬شده،‭ ‬جاده‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬آشامیدنی‭ ‬است؛‭ ‬موضوعی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جد‭ ‬اهالی‭ ‬این‭ ‬روستا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬عزاداری‌های‭ ‬محرم،‭ ‬نگران‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

آن‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬اهالی‭ ‬می‌گویند،‭ ‬بالادست‭ ‬این‭ ‬روستا،‭ ‬یکی‭ - ‬دو‭ ‬روستا‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬ویران‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬سکنه‌ی‭ ‬زیادی‭ ‬نداشته‌اند‭ ‬اما‭ ‬حجم‭ ‬خسارت‌ها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تلف‭ ‬شدن‭ ‬احشام‭ ‬و‭ ‬ویرانی‭ ‬خانه‌ها‭ ‬قابل‭ ‬تامل‭ ‬است‭...‬

آماده‌ی‭ ‬برگشتن‭ ‬می‌شویم‭ ‬با‭ ‬صحنه‌هایی‭ ‬که‭ ‬بازهم‭ ‬تا‭ ‬مدت‌ها‭ ‬رهای‌مان‭ ‬نمی‌کند‭ ‬ولی‭ ‬عادت‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬در‭ ‬مقاطع‭ ‬زمانی‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬حادثه‌دیده‭ ‬سر‭ ‬بزنیم‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬سرکشی‌های‭ ‬بعدی‭ ‬مهم‌تر‭ ‬و‭ ‬موثرتر‭ ‬باشیم‭.‬

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar