آفتاب یزد/ « ابعاد دیگری از ماجرای اخیر » عنوان سرمقاله مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد، منصور مظفری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬فوت‭ ‬مهسا‭ ‬امینی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬گشت‭ ‬ارشاد‭ ‬به‭ ‬مقر‭ ‬پلیس‭ ‬هدایت‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬فوت‭ ‬می‌کند‭ ‬بحث‌های‭ ‬زیادی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬
 ضمن‭ ‬عرض‭ ‬تسلیت‭ ‬به‭ ‬خانواده‭ ‬مرحومه‭ ‬امینی‭ ‬قصد‭ ‬ندارم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬تا‭ ‬انجام‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬بررسی‭ ‬قضاوتی‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭. ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پلیس‭ ‬کشور‭ ‬تامین‭ ‬کننده‭ ‬امنیت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اقتدار‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬نباید‭ ‬تحت‭ ‬هیچ‭ ‬شرایطی‭ ‬زیر‭ ‬سوال‭ ‬برود‭. ‬اگر‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬یک‭ ‬مامور‭ ‬پلیس،‭ ‬اشتباهی‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬نباید‭ ‬آن‭ ‬اشتباه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کل‭ ‬مجموعه‭ ‬پلیس‭ ‬تسری‭ ‬دهیم‭. ‬متاسفانه‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬روز‭ ‬اول‭ ‬ماجرا،‭ ‬رسانه‌های‭ ‬معاند‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬جوسازی‭ ‬نمودند‭. ‬این‭ ‬فضای‭ ‬مسمومی‭ ‬که‭ ‬رسانه‌های‭ ‬بیگانه‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬برای‭ ‬تحریک‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬جوانان‭ ‬ایجاد‭ ‬کردند‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬حقایق‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬

برخی‭ ‬از‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬مدافع‭ ‬هموطن‭ ‬عزیزمان‭ ‬شده‌اند‭ ‬باید‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬سوابق‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬انقلاب‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬ببینند‭ ‬چه‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬خودشان‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬شتابان‭ ‬بدون‭ ‬مشخص‭ ‬شدن‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬دستگاه‭ ‬قضایی،‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬نشانه‭ ‬می‌روند‭. ‬

البته‭ ‬این‭ ‬اشکال‭ ‬بر‭ ‬پلیس‭ ‬وارد‭ ‬است‭ ‬چنانچه‭ ‬گزارش‭ ‬زودتر‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شد‭ ‬جو‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬معاندین‭ ‬زودتر‭ ‬خنثی‭ ‬می‌شد‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ابعاد‭ ‬خاصی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬نمی‌خواهم‭ ‬بگویم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬مقصر‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬پلیس‭ ‬مقصر‭ ‬باشد‭ ‬باید‭ ‬مامورانی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬فوت‭ ‬یک‭ ‬دختر‭ ‬ایرانی‭ ‬شده‌اند‭ ‬تحت‭ ‬تعقیب‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬محاکمه‭ ‬و‭ ‬مجازات‭ ‬شوند‭. ‬

به‭ ‬راستی،‭ ‬آیا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬توجه‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬معاندین‭ ‬اسلام،‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬اقتدار‭ ‬پلیس‭ ‬را‭ ‬نشانه‭ ‬رفته‌اند؟‭ ‬برای‭ ‬آن‌ها‭ ‬مهسا‭ ‬امینی‭ ‬مهم‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬هم‭ ‬نبوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬فوت‭ ‬این‭ ‬دختر‭ ‬عزیز‭ ‬ایرانی‭ ‬خوشحال‭ ‬و‭ ‬آنکس‭ ‬که‭ ‬داغدار‭ ‬دختر‭ ‬عزیز‭ ‬خطه‭ ‬کردستان‭ ‬کشورمان‭ ‬است‭ ‬مردم‭ ‬شریف‭ ‬و‭ ‬عزیز‭ ‬ایران‭ ‬هستند‭. ‬دستور‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬اظهارنظر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬توسط‭ ‬مسئولان‭ ‬ارشد‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬سران‭ ‬قوا‭ ‬نشانگر‭ ‬حساسیت‭ ‬ملت‭ ‬شریف‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬است‭. ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬شود‭ ‬شاید‭ ‬مهسا‭ ‬امینی‌ها‭ ‬قربانیان‭ ‬یک‭ ‬حرکت‭ ‬منحوس‭ ‬باشند‭. ‬اینکه‭ ‬مهسا‭ ‬امینی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬پلیس‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬فضایی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬علیه‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭ ‬محتمل‭ ‬است‭. ‬قصد‭ ‬تخلف‭ ‬احتمالی‭ ‬پلیس‭ ‬را‭ ‬انکار‭ ‬نمی‌کنم‭ ‬اما‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬ابعاد‭ ‬دیگر‭ ‬موضوع‭ ‬هم‭ ‬توجه‭ ‬کرد‭.‬


به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar