آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

در‭ ‬روزهایی‭ ‬که‭ ‬اوج‭ ‬گرفتن‭ ‬قیمت‭ ‬تخم‭ ‬مرغ،‭ ‬بحث‭ ‬روزِ‭ ‬صفحات‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬انتقادی‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬شنیدنِ‭ ‬قصه‌ی‭ ‬گوشت،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬سفید‭ ‬و‭ ‬قرمز،‭ ‬قصه‌ی‭ ‬دردناک‭ ‬و‭ ‬عجیبی‭ ‬است‭ ‬خالی‭ ‬از‭ ‬لطف‭ ‬نیست؛‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سو‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬می‌خوانیم‭: ‬گوشت‭ ‬از‭ ‬سبد‭ ‬خانوارها‭ ‬حذف‭ ‬شد،‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬به‭ ‬پایین‌ترین‭ ‬حد‭ ‬خود‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬دهه‌ی‭ ‬گذشته‭ ‬رسید‭ ‬و‭... ‬از‭ ‬سویی‭ ‬دیگر،‭ ‬وقتی‭ ‬پای‭ ‬حرف‌های‭ ‬تولیدکننده‭ ‬می‌نشینیم‭ ‬با‭ ‬اعداد‭ ‬و‭ ‬ارقامی‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬گاهی‭ ‬نخواهیم‭ ‬هم‭ ‬دچار‭ ‬عذاب‭ ‬وجدانی‭ ‬سخت‭ ‬می‌شویم‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬از‭ ‬گرانی‌ها‭ ‬می‌نالیم‭ ‬و‭ ‬می‌نویسیم‭!‬
 
>‭ ‬چوپانی‭ ‬که‭ ‬گفت؛‭ ‬امسال‭ ‬هم‭...‬
شال‭ ‬و‭ ‬کلاه‭ ‬می‌کنیم‭ (‬اصطلاحی‭ ‬که‭ ‬رایج‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬شال‭ ‬و‭ ‬کلاهی‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬نبود‭!) ‬و‭ ‬راهی‭ ‬بیابان‭ ‬می‌شویم،‭ ‬مسیری‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬برای‭ ‬بیابان‌گردی‭ ‬می‌رفتیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬پای‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬دلِ‭ ‬چوپان‭ ‬و‭ ‬دامدار‭ ‬بنشینیم‭ ‬تا‭ ‬ببینیم‭ ‬چرا‭ ‬گوشت‭ ‬گران‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬مسیر‭ ‬برگشتیم‭ ‬تازه‭ ‬متوجه‭ ‬شدیم‭ ‬چقدر‭ ‬گوشت‭ ‬می‌توانست‭ ‬گران‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬آرزو‭ ‬کردیم‭ ‬آن‌هایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬ماجرا‭ ‬تصمیم‭ ‬می‌گیرند،‭ ‬حرف‌های‭ ‬دستِ‭ ‬اول‭ ‬دامدار‭ ‬و‭ ‬چوپان‭ ‬را‭ ‬جدی‭ ‬بگیرند‭!‬

از‭ ‬دور‭ ‬گله‌ای‭ ‬‮«‬بُز‮»‬‭ ‬سر‭ ‬راهم‭ ‬سبز‭ ‬می‌شود‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬‮«‬سگ‭ ‬گله‮»‬‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬چوپان‭ ‬خبری‭ ‬نیست‭. ‬به‭ ‬تجربه،‭ ‬نزدیک‭ ‬گله‌هایی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬نگهبان‭ ‬دارند‭ ‬نمی‌شوم‭ ‬مگر‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬چوپان‭ ‬اجازه‭ ‬بدهد‭ ‬زیرا،‭ ‬اتفاقات‭ ‬تلخی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬رقم‭ ‬بخورد،‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سادگی‭ ‬شاید‭ ‬جبران‭ ‬شدنی‭ ‬نباشد‭!‬

همانجا،‭ ‬داخل‭ ‬ماشین‭ ‬می‌نشینم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬سگ‭ ‬نیز‭ ‬دو‭ ‬سوی‭ ‬ماشین‭ ‬جست‭ ‬وخیز‭ ‬می‌کنند‭ ‬بی‌آن‭ ‬که‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صدا‭ ‬کنند‭. ‬کم‭ ‬کم‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬کله‌ی‭ ‬چوپان‭ ‬پیدا‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬60‭-‬50ساله‭ ‬می‌آید‭ ‬با‭ ‬موهایی‭ ‬ژولیده‭ ‬و‭ ‬ریشی‭ ‬بلند‭ ‬که‭ ‬حدس‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬تبار‭ ‬او‭ ‬سخت‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬صورتی‭ ‬آفتاب‭ ‬سوخته‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬شالی‭ ‬سیاه،‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬چهره‌اش‭ ‬را‭ ‬پوشانیده‭ ‬است‭.‬

سلام‭ ‬و‭ ‬علیکی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬چای‭ ‬آتیشی‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬صحبت‭ ‬باز‭ ‬می‌شود‭:‬
می‌گوید‭: ‬47ساله‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اهالی‭ ‬زاهدان‭. ‬می‌گوید‭: ‬15‭ ‬سالی‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬حوالی‭ ‬مشغول‭ ‬چوپانی‭ ‬است‭. ‬می‌گوید‭: ‬هر‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬می‌رود‭ ‬اما‭ ‬زمستان‭ ‬ها،‭ ‬خانواده‌اش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خودش‭ ‬می‌آورد‭ ‬که‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬زندگی‭ ‬کنند‭. ‬می‌گوید‭: ‬شش‭ ‬فرزند‭ ‬دارد‭ ‬و‭...‬
از‭ ‬او‭ ‬می‌پرسم‭: ‬فقط‭ ‬چوپانی‭ ‬می‌کنی‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬خودت‭ ‬هم‭ ‬دامداری؟‭ ‬می‌گوید‭: ‬اوایل‭ ‬فقط‭ ‬چوپانی‭ ‬می‌کردم‭ ‬ولی‭ ‬حالا15‭-‬10‭ ‬تایی‭ ‬قاطی‭ ‬گله‭ (‬گله‌ای‭ ‬که‭ ‬می‌گفت‭ ‬شامل‭ ‬300‭ ‬راس‭ ‬بز‭ ‬است‭) ‬برای‭ ‬خود‭ ‬من‭ ‬است‭.‬

می‌گوید‭: ‬ماهی‭ ‬6‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬پانصد‭ ‬هزارتومان‭ ‬حقوق‭ ‬می‌گیرم‭ ‬و‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬خوراکم‭ ‬با‭ ‬صاحبکارم‭ ‬است‭. ‬می‌گوید‭: ‬احتمالا‭ ‬امسال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سختی‭ ‬به‌سر‭ ‬برسانم‭ ‬چون‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬دیگر‭ ‬ادامه‭ ‬دادن‭ ‬سخت‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬صاحبکارم‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬گفتم‭ ‬می‌گوید؛‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬راضی‭ ‬شده‭ ‬500‭ ‬هزارتومان‭ ‬روی‭ ‬مزدم‭ ‬بگذارد‭ ‬که‭ ‬بعید‭ ‬می‌دانم‭ ‬بتوانم‭ ‬ادامه‭ ‬دهم‭...‬

با‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬گرانی‌ها‭ ‬نگفتم‭ ‬اما‭ ‬خودش‭ ‬گفت‭: ‬کم‭ ‬کم‭ ‬خرید‭ ‬گوشت‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬ناممکن‭ ‬می‌شود‭ ‬چون‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬گران‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ناگهان‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬دوبرابر‭ ‬شود‭. ‬می‌گوید‭: ‬عادت‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬می‌داند‭ ‬که‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

خداحافظی‭ ‬می‌کنم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مسیرم‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهم‭. ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬گله‭ ‬و‭ ‬چوپان‭ ‬دیگر‭ ‬مواجه‭ ‬می‌شوم،‭ ‬حرف‌ها‭ ‬تقریباً‭ ‬یک‭ ‬سان‭ ‬است‭ ‬گویی‭ ‬این‭ ‬بیابان،‭ ‬چوپان‌هایی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬حرف‌های‌شان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬هماهنگ‭ ‬کرده‭ ‬اند‭!‬

>‭ ‬دامداری‭ ‬که‭ ‬گفت‭: ‬گوشت‭ ‬۴۰۰‭ ‬هزارتومانی‭ ‬هم ‬دامداران‭ ‬را‭ ‬نجات‭ ‬نمی‌دهد‭!‬
دنبال‭ ‬دامداری‭ ‬می‌گردم‭ ‬که‭ ‬خودش‭ ‬گله‌اش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چرا‭ ‬ببرد،‭ ‬خودش‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬گله‌اش‭ ‬تا‭ ‬بتوانم‭ ‬از‭ ‬جزئیات‭ ‬بیشتری‭ ‬باخبر‭ ‬شوم‭. ‬مدت‌های‭ ‬مدیدی‭ ‬است‭ ‬بیابانگردی‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬دغدغه‌های‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬دریافته‌ام‭ ‬چوپان‭ ‬ها،‭ ‬دچار‭ ‬نوعی‭ ‬محافظه‭ ‬کاری‭ ‬عجیبی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬سوالی‭ ‬پاسخ‭ ‬نمی‌دهند‭ ‬بگذریم‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ها،‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬پرسشی‭ ‬پاسخ‭ ‬نمی‌دهند‭!‬

حوالی‭ ‬غروب،‭ ‬می‌رسم‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬آبشخور‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬درخت‭ ‬که‭ ‬کنار‭ ‬آن،‭ ‬چندین‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬آغُل‭ ‬روباز‭ ‬و‭ ‬سرپوشیده‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬من‭ ‬گفته‌اند‭ ‬همانی‭ ‬که‭ ‬دنبالش‭ ‬می‌گردی،‭ ‬هوا‭ ‬تاریک‭ ‬نشده‭ ‬می‌آید‭ ‬اینجا‭. ‬و‭ ‬از‭ ‬دور،‭ ‬صدای‭ ‬زنگوله‭ ‬و‭ ‬زوزه‌ی‭ ‬گرگ‭ ‬و‭ ‬عوعو‭ ‬کردن‭ ‬سگ‌ها‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬آمدنِ‭ ‬گله‌ای‭ ‬بزرگ‭ ‬می‌دهد‭ ‬چون‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬خاکی‭ ‬به‭ ‬هوا‭ ‬برخاسته‭ ‬که‭ ‬گویی‭ ‬لشکر‭ ‬سلم‭ ‬و‭ ‬تور‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬رسیده‭ ‬اند‭.‬

از‭ ‬دور‭ ‬سه‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬می‌بینم،‭ ‬دو‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬آقای‭ ‬میانسال‭. ‬هرچه‭ ‬نزدیک‌تر‭ ‬می‌شوند‭ ‬تعجب‭ ‬آن‌ها‭ ‬نیز‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬حوالی،‭ ‬وسط‭ ‬بیابان‭ ‬چه‭ ‬می‌کنم‭. ‬خودم‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کنم‭ ‬و‭ ‬کناری‭ ‬می‌ایستم‭ ‬تا‭ ‬کارشان‭ ‬تمام‭ ‬شود‭. ‬قرار‭ ‬است‭ ‬شب‭ ‬را‭ - ‬اگر‭ ‬اجازه‭ ‬بدهند‭ - ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬صبح‭ ‬برسانم‭. ‬خسته‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬مشغول‭ ‬مهیا‭ ‬کردن‭ ‬چای‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬می‌شوند‭. ‬در‭ ‬بیابان،‭ ‬برخلاف‭ ‬شهرها،‭ ‬شب‭ ‬که‭ ‬فرا‭ ‬می‌رسد؛‭ ‬6‭ ‬عصر‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬8،‭ ‬چندان‭ ‬تفاوتی‭ ‬ندارد‭ ‬چون‭ ‬کارشان‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬شد،‭ ‬بعد‭ ‬خوردن‭ ‬شام‭ ‬فقط‭ ‬می‌ماند‭ ‬خواب‭ ‬برای‭ ‬آماده‭ ‬شدن‭ ‬برای‭ ‬فردایی‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬و‭ ‬دنبال‭ ‬گله‭ ‬دویدن‭.‬

شیر‭ ‬می‌دوشند‭ ‬و‭ ‬گله‭ ‬را‭ ‬تفکیک‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬آغل‌ها‭ ‬هدایت‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬بساط‭ ‬چای‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬پهن‭ ‬می‌شود‭. ‬وقتی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌دهم‭ ‬تا‭ ‬اجازه‭ ‬دهند‭ ‬شب‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬صبح‭ ‬برسانم‭ ‬استقبال‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬یکی‭ - ‬دو‭ ‬ساعتی‭ ‬به‭ ‬حرف‭ ‬زدن‭ ‬می‌گذرد‭:‬

چوپان‭ ‬که‭ ‬صاحب‭ ‬گله‭ ‬است،‭ ‬گله‌ای‭ ‬که‭ ‬500‭ ‬راس‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬بره‭ ‬و‭ ‬میش‭ ‬دارد،‭ ‬چندین‭ ‬نسل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬شغل‭ ‬مشغول‭ ‬هستند‭.‬

گفتنی‌هایی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬گفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حافظه‭ ‬ثبت‭ ‬شود،‭ ‬هم‭ ‬شنیدنی‭ ‬است‭ ‬هم‭ ‬تلخ‭ ‬و‭ ‬شیرین‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬همنشینی‭ ‬ها،‭ ‬نه‭ ‬می‌توان‭ ‬یادداشت‭ ‬برداشت‭ ‬نه‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬‮«‬رکوردر‮»‬‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭ ‬چون‭ ‬جنس‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬گفتن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬تغییر‭ ‬می‌دهد‭.‬

از‭ ‬لا‭ ‬به‭ ‬لای‭ ‬گفته‌ها‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شوم‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬99،‭ ‬ایجاد‭ ‬شیب‭ ‬تند‭ ‬در‭ ‬قیمت‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی،‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬سخت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬متوجه‭ ‬می‌شوم‭ ‬این‭ ‬شیب‭ ‬از‭ ‬تابستان‭ ‬1401‭ ‬با‭ ‬سرعتی‭ ‬بیشتر‭ ‬قد‭ ‬کشیده‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬خود‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬متوجه‭ ‬می‌شوم‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‌ی‭ ‬دام‭ ‬برای‭ ‬عرضه‭ ‬به‭ ‬کشتارگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬دلالان‭ ‬دقیقا‭ ‬نصف‭ ‬قیمتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌شود‭. ‬متوجه‭ ‬می‌شوم‭ ‬خرید‭ ‬مدت‭ ‬دار‭ ‬کاه‭ ‬و‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نهاده‭ ‬ها،‭ ‬تقریبا‭ ‬از‭ ‬اواخر‭ ‬بهار‭ ‬1401‭ ‬غیر‭ ‬ممکن‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬متوجه‭ ‬می‌شوم‭ ‬دامداری‭ ‬اگرچه‭ ‬شغل‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬مفرحی‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬شغل‭ ‬و‭ ‬پیشه‭ ‬اگرقرار‭ ‬باشد‭ ‬اوضاع‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬منوال‭ ‬حرکت‭ ‬کند‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برود‭.‬

چوپان‭ ‬گله‭ ‬داری‭ ‬که‭ ‬60سال‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬کرده‭ ‬می‌گوید‭: ‬دو‭ ‬چوپان‭ ‬در‭ ‬استخدام‭ ‬خود‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬دیگر‭ ‬ماهانه‭ ‬20‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬باید‭ ‬بپردازم‭. ‬چوپان‭ ‬گله‭ ‬دار‭ ‬طرف‭ ‬صحبت‭ ‬من‭ ‬می‌گوید‭: ‬هر‭ ‬سال‭ ‬مقداری‭ ‬از‭ ‬دام‌ها‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬بفروشم‭.‬

او‭ ‬می‌گوید‭: ‬دو‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬گله‌ای‭ ‬1200‭ ‬راسی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬به‭ ‬500‭ ‬راس‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬دیگرانی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬معرفی‭ ‬کردند،‭ ‬این‭ ‬چوپان‭ ‬خوش‭ ‬صحبت‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬دامداران‭ ‬منطقه‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬خوش‭ ‬انصاف‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬کردار‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬چوپان‭ ‬مدعی‭ ‬است؛‭ ‬صبر‭ ‬می‌کنم‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬که‭ ‬ببینم‭ ‬اوضاع‭ ‬چطور‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

او‭ ‬می‌گوید‭: ‬اگر‭ ‬این‭ ‬ملک‭ ‬و‭ ‬روزگار‭ ‬باشد‭ ‬باید‭ ‬جمع‭ ‬کنم‭ ‬تا‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مقروض‭ ‬نشده‭ ‬ام‭!‬

پای‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬گرانی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬وسط‭ ‬می‌کشیم‭. ‬او‭ ‬لبخندی‭ ‬تلخ‭ ‬می‌زند‭ ‬و‭ ‬می‌گوید‭: ‬هر‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬می‌گویند‭: ‬گوشت‭ ‬گران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬قدرت‭ ‬خرید‭ ‬ندارند‭ ‬می‌مانم‭ ‬بگریم‭ ‬یا‭ ‬بخندم‭. ‬اصلاً‭ ‬یک‭ ‬چشم‭ ‬اشک‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬چشم‭ ‬خون‭ ‬درست‭ ‬برای‭ ‬همین‭ ‬مواقع‭ ‬است‭.‬

می‌گوید‭: ‬مردم‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬دامدارها‭ ‬خبر‭ ‬ندارند‭. ‬می‌گوید‭: ‬ما‭ ‬دامدارها‭ ‬حاضریم‭ ‬اوضاع‭ ‬را‭ ‬برگردانند‭ ‬به‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬93،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬گوشت‭ ‬20‭ ‬هزارتومانی‭ ‬تحویل‭ ‬مردم‭ ‬بدهیم‭ ‬نه‭ ‬گوشت‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭!‬

می‌گوید‭: ‬این‭ ‬روزها‭ ‬اگر‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬400‭ ‬هزارتومان‭ ‬هم‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬کنند‭ ‬بازهم‭ ‬دامدار‭ ‬نجات‭ ‬پیدا‭ ‬نمی‌کند‭.‬

او‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬حساب‭ ‬سرانگشتی،‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬جزء‭ ‬به‭ ‬جزء‭ ‬هزینه‭ ‬ها،‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬با‭ ‬عدد‭ ‬و‭ ‬رقم‭ ‬ثابت‭ ‬می‌کند‭: ‬اگر‭ ‬گوشت‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬بشود‭ ‬و‭ ‬کاه‭ ‬و‭ ‬علوفه‭ ‬نیز‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گران‭ ‬نشود‭ ‬شاید‭ ‬بشود‭ ‬یکی‭ - ‬دو‭ ‬سال‭ ‬دیگر‭ ‬دوام‭ ‬آورد‭.‬

او‭ ‬می‌گوید‭: ‬این‭ ‬اسمش‭ ‬مدیریت‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬زیر‭ ‬فشار‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬کمر‭ ‬خم‭ ‬کند‭ ‬هم‭ ‬تولید‭ ‬کننده‭. ‬او‭ ‬می‌گوید‭: ‬از‭ ‬یک‭ ‬جایی‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬حساب‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دولتی‌ها‭ ‬در‭ ‬رفت‭. ‬او‭ ‬گفت‭: ‬همه‌ی‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬هم‭ ‬حل‭ ‬شود‭ ‬با‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬مزاحمت‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬ناامنی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬سرقت‌ها‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬کنار‭ ‬بیاییم‭ ‬خودِ‭ ‬صنعتِ‭ ‬دامداری‭ ‬در‭ ‬چنبره‌ی‭ ‬دلال‭ ‬بازی‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬بیراهه‭ ‬می‌رود‭.‬

آخرین‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬گفته‌های‭ ‬او‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بیابان‭ ‬و‭ ‬کنار‭ ‬چوپان‭ ‬و‭ ‬گله‌اش‭ ‬به‭ ‬صبح‭ ‬برسانیم‭ ‬آنقدر‭ ‬تلخ‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬باور‭ ‬نکنیم‭!‬

او‭ ‬می‌گوید‭: ‬چند‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬عده‌ای‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سوی‭ ‬مرزها‭ ‬منتقل‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬شمال‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬شرق‭. ‬او‭ ‬می‌گوید‭ ‬حتی‭ ‬برخی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬پاکستان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬دائم‭ ‬دارند‭ ‬چوپان‌های‭ ‬کارکشته‭ ‬و‭ ‬کاربلد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دستمزدهای‭ ‬کلان‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬بیرون‭ ‬کشور‭ ‬می‌برند‭.‬

او‭ ‬می‌گوید‭: ‬احساس‭ ‬می‌کنم‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬برنامه‌ی‭ ‬هدفمند‭ ‬و‭ ‬حساب‭ ‬شده‭ ‬می‌خواهند‭ ‬کل‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬را‭ ‬وابسته‌ی‭ ‬واردات‭ ‬کنند‭. ‬او‭ ‬می‌گوید‭ ‬من‭ ‬چندباری‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬آن‭ ‬طرف‌ها‭ ‬رفته‭ ‬ام‭. ‬او‭ ‬می‌گوید‭: ‬دام‌های‭ ‬آن‭ ‬حوالی‭ ‬کیفیت‭ ‬خوبی‭ ‬دارند‭. ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬بسیار‭ ‬کمتر‭ ‬است‭.‬

او‭ ‬با‭ ‬تردید‭ ‬می‌گوید‭: ‬می‌خواهند‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬را‭ ‬ببرند‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬سودهای‭ ‬چندصددرصدی‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬دام‭ ‬نصیب‌شان‭ ‬شود‭.‬

می‌گویم‭ ‬پس‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬قاچاق‭ ‬دام‭ ‬به‭ ‬بیرون‭ ‬کشور؟‭ ‬می‌گوید‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جنوب‭ ‬خارج‭ ‬می‌شود‭ ‬این‭ ‬اسمش‭ ‬قاچاق‭ ‬نیست،‭ ‬ترانزیت‭ ‬بی‌دردسر‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬سود‭ ‬است‭.‬

چشم‌هایش‭ ‬سنگین‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬خسته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صبح‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬باید‭ ‬بزند‭ ‬به‭ ‬دل‭ ‬بیابان‭. ‬من‭ ‬هم‭ ‬می‌خوابم‭. ‬صبح‭ ‬وقتی‭ ‬بیدار‭ ‬می‌شوم‭ ‬نه‭ ‬چوپانی‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬گله‭ ‬و‭ ‬سگ‭ ‬نگهبانی،‭ ‬انگار‭ ‬همه‌ی‭ ‬دیروز‭ ‬و‭ ‬دیشب‭ ‬را‭ ‬خواب‭ ‬دیده‭ ‬ام‭. ‬گیج‭ ‬و‭ ‬منگ‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬مسیر‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬جاده‭ ‬آسفالت‭ ‬می‌گردم‭. ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬برگشت‭ ‬فقط‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬جمله‭ ‬مکث‭ ‬کرده‭ ‬ام‭ ‬‮«‬می‌گویم‭ ‬پس‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬قاچاق‭ ‬دام‭ ‬به‭ ‬بیرون‭ ‬کشور؟‭ ‬می‌گوید‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جنوب‭ ‬خارج‭ ‬می‌شود‭ ‬این‭ ‬اسمش‭ ‬قاچاق‭ ‬نیست،‭ ‬ترانزیت‭ ‬بی‌دردسر‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬سود‭ ‬است‭.‬‮»‬

در‭ ‬مسیری‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬شهر‭ ‬برسم‭ ‬بازهم‭ ‬گله‭ ‬و‭ ‬چوپان‭ ‬می‌بینم‭ ‬اما‭ ‬دیگر‭ ‬حکایات‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بر‭ ‬شده‭ ‬ام‭. ‬هم‭ ‬ناگفته‌های‌شان‭ ‬را‭ ‬می‌دانم‭ ‬هم‭ ‬نادیده‌های‌شان‭ ‬را‭. ‬بیابان‭ ‬در‭ ‬بیابان‭ ‬پر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬قصه‌های‭ ‬گاه‭ ‬خیلی‭ ‬تلخ‭ ‬آنقدر‭ ‬تلخ‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬می‌خواهم‭ ‬بنویسم‭ ‬باید‭ ‬مراقب‭ ‬مخاطب‭ ‬هم‭ ‬باشم‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬تیترِ‭ ‬‮«‬گوشت‭ ‬400‭ ‬هزارتومانی‮»‬‭ ‬را‭ ‬می‌بیند‭ ‬چه‭ ‬حالی‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬دست‭ ‬می‌دهد‭!‬؟

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar