بيتوته/ براي آنکه شير شما هنگام جوشيدن سر نرود،مي توانيد از شير جوشهاي مخصوص استفاده و اگرچنين ظرفي در اختيار نداريد، لبه ظرف يعني قسمت بالاي آن را با کمي روغن يا کره چرب کنيد. کف شير بالاتر از آن نخواهد آمد. ▪ قاشق بزرگ و تميزي مانند قاشق هاي بزرگ چوبي و يا ملاقه داخل شير بگذاريد به طوري که دسته آن روي لبه ظرف قرار بگيرد. ▪ در پوش هاي توري يا مشبک نيز از سر رفتن شير جلوگيري خواهد کرد. در گذشته ، از اينگونه در پوش ها و ظرف دو طبقه براي گرفتن سر شير نيزاستفاده مي کردند. به اين معني که وقتي شير کف مي کرد، سرشير آن در محفظه اي واقع در طبقه بالا جمع مي شد. ▪ و بالاخره اگر شعله چراغ را پايين بکشيد وشير را به آرامي و با حرارت ملايم بجوشانيد،احتمال سررفتن آن اندک خواهد شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد