عکاس خونه/ ارسالی از Meysa,Ahvaz
ناهار امروز کوبیده ی مرغ جا همگی خالی
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."