عکاس خونه/ ارسالی از شعله زرد خودم پز از شما/شعله زرد برای نذری روز ۲۱ رمضان
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."