رکنا/ سيستم بي‌خطرسازي پسماندهاي عفوني به روش شيميايي در برخي بيمارستان‌ها بر اساس قوانين سازمان بهداشت جهاني مورد تاييد سازمان حفاظت از محيط زيست نيست.

حسن عباس نژاد، مدير کل حفاظت محيط زيست استان قزوين بيان کرد: پنج بيمارستان شهرستان قزوين به دليل استاندارد نبودن سيستم بي‌خطرسازي پسماند به دستگاه قضائي معرفي شدند.

عباس نژاد در ادامه گفت: سيستم بي‌خطرسازي پسماندهاي عفوني به روش شيميايي در برخي بيمارستان‌ها بر اساس قوانين سازمان بهداشت جهاني مورد تاييد سازمان حفاظت از محيط زيست نيست.
وي در اين خصوص افزود: در مکاتبه‌هايي با دانشگاه علوم پزشکي استان قزوين به مراکز بهداشتي و بيمارستان هاي استان موضوع الزام بي‌خطر کردن اصولي پسماندهاي عفوني اعلام و در کارگروه‌هاي پسماند نيز مطرح شد.
مدير کل حفاظت محيط زيست استان قزوين همچنين بيان کرد: پس از پيگيري هاي انجام شده، با صدوراخطار زيست محيطي، فرصتي يک ماهه به بيمارستان‌ها داده شد تا سيستم هاي بي‌خطرساز پسماند عفوني خود را به دستگاه‌هاي مورد تاييد محيط زيست تغيير دهند، که در صورت عدم تغيير در سيستم بي خطر سازي، خروجي پسماندهاي عفوني آنها بي‌خطر شده و عفوني تلقي مي گردد.
حسن عباس نژاد در پايان اظهار کرد: بعد از عدم تمکين بيمارستان ها با اين ضوابط و پايان فرصت، اداره حفاظت محيط زيست قزوين از 5 بيمارستان شکايت کرده و مسئولان آنها به دادگاه معرفي شده اند.

همراهان عزيز ، آخرين اخبار استان قزوين را به صورت لحظه اي و فراجناحي در بسترهاي زير دنبال کنيد :
آخرين خبر قزوين در تلگرام :
http://t.me/joinchat/AAAAAERfLUt3xd_hCjJ9bw
آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today