همشهري آنلاين/ عضو ستاد ملي مقابله با ويروس کرونا گفت: با توجه به افزايش آمار کرونا در تهران، رئيس‌جمهور دستور تعطيلي اين شهر را صادر کرده اما استانداري با آن موافقت نمي‌کند.

دکتر مينو محرز عضو ستاد ملي مقابله با ويروس کرونا به دنبال منتفي شدن تعطيلي تهران که صبح امروز استاندار تهران از آن خبر داد با اشاره به عدم موافقت با تعطيلي شهر تهران گفت: عدم تعطيلي تهران فاجعه است. آيا مي‌خواهند وضعيت از اين بدتر شود؟
دکتر محرز گفت: وقتي ستاد ملي مقابله با کرونا که رئيس آن رئيس جمهور و عالي ترين مقام اجرايي کشور است، دستور مي دهد که تعطيل کنند اما استانداري موافقت نمي کند، خيلي جاي سئوال دارد و واقعا نمي دانم علت آن چيست. بنده واقعاً از اين تصميم استانداري تعجب مي‌کنم.
وي خاطرنشان کرد: همه ارگان ها زير نظر رياست جمهوري است و خود رئيس جمهور هم رئيس ستاد مقابله با کرونا است وقتي ستاد کرونا مي گويد شهر بايد تعطيل شود، ديگر چه کسي مي تواند مخالفت کند؟ من واقعا جوابي براي اين مخالف ندارم. عدم تعطيلي کار اشتباهي است و بايد تعطيل کنند.
عضو ستاد ملي مقابله با ويروس کرونا گفت: هميشه کشورهايي که در خصوص کرونا گوش به حرف مسئولان بهداشت خود نداده اند، دچار عارضه شده‌اند. نمونه بزرگ آن آمريکا است.
محرز با تاکيد بر اين نکته که مردم بايد خودشان رعايت کنند و از خانه بيرون نيايند و در تجمعات عزا و عروسي و تجمعات شرکت نکنند، تصريح کرد: وقتي کسي براي جان مردم اهميت قائل نمي شود، مردم بايد خودشان رعايت کنند. تنها راه اين است که مردم خودشان رعايت کنند و فقط براي خريد ضروري از خانه خارج شوند.
بنا بر اين گزارش، صبح امروز انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران با اشاره به متفي شدن تعطيلي دو هفته اي تهران گفت: پس از بررسي ابعاد تعطيلي تهران تصميم گرفته شد که فعاليت گروه‌هاي دو، سه و چهار از ساعت ۱۸ به بعد متوقف شود.
بر اساس گزارش روابط عمومي استانداري تهران، بندپي تاکيد کرد: درحقيقت ۴۳ شهرستان که در ابتدا اسامي آن‌ها اعلام شد و ۴۴ شهرستان ديگر هم بعدا به آن‌ها اضافه شدند، مشمول اين تصميم شدند.

در استان تهران نيز اين کار را اجرا مي‌کنيم تا تأثير آن را بر روي شيوع ويروس کرونا بررسي کنيم.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran