رکنا/ عبدالعلي صادقي، شاعر پيشکسوت اهل خميني شهر در اثر کهولت سن درگذشت. 

عبدالعلي صادقي از شاعران خميني شهري روز گذشته در سن ۸۱ سالگي و در اثر کهولت سن درگذشت.
وي عضو انجمن ادبي سروش و از چهارشنبه سوري تا سيزده بدر، ايران نامه، پرواز تا خورشيد، درخت پير از آثار اين شاعر بود.
پيکر عبدالعلي صادقي در آرامستان محله ورنوسفادران خميني شهر به خاک سپرده شد.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today