ايرنا/ فريدون فرشاد از استان لرستان قهرمان شانزدهمين دوره مسابقه پيشکسوتان ايران به ميزباني هرمزگان شد.

شانزدهمين دوره مسابقه پيشکسوتان ايران در هرمزگان با حضور شطرنجبازاني از استان‌هاي مختلف کشور با زمان سه دقيقه و يک ثانيه پاداش برگزار شد.
 درپايان فريدون فرشاد ازلرستان  مقام اول کسب کرد و
️ جلال جوادي از همدان و ابراهيم ذاکري گورزانگي از هرمزگان به ترتيب دوم و سوم شدند.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy