ايرنا/ مديرکل تعزيرات حکومتي قزوين گفت: پرونده‌هاي گران فروشي در استان خارج از نوبت و به شکل فوري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند.

هوشنگ محمدي مديرکل تعزيرات حکومتي قزوين روز دوشنبه در شوراي تعزيرات حکومتي قزوين با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص لزوم کنترل قيمت ها و برخورد با گران فروشي، گفت: شعبه ويژه اي براي رسيدگي به موارد گران فروشي در استان تشکيل شده است.
اين مسوول خاطرنشان کرد: اداره کل تعزيرات حکومتي قزوين هيچ مماشاتي با متخلفان که برهم زننده نظم و آرامش و ثبات اقتصادي در جامعه هستند، نخواهد داشت.
مديرکل تعزيرات حکومتي قزوين اظهار داشت: با تاکيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص برخورد با گراني کالاها، رسالت و وظيفه ما حساس تر از قبل شده و بايد با هم افزايي و هماهنگي بين دستگاه هاي مسوول در راستاي مقابله و مهار گراني گام برداريم.
محمدي خاطرنشان کرد: با تاکيد مقام معظم رهبري بر نقش سازمان تعزيرات حکومتي در هماهنگي با ساير نهادها و دستگاه ها براي مهار گراني و افزايش قيمت هاي بي دليل و بدون توجيه برخي کالاها، باري مضاعف براي خدمت رساني به جامعه را بر دوش خود احساس مي کنيم و به درخواست رهبر معظم انقلاب لبيک مي گوييم.
اين مسوول گفت: افزايش گشت هاي مشترک،پيگيري براي رفع خلاء هاي قانوني، رسيدگي فوري به شکايات، چابک سازي و هوشمندسازي فرايندها، مقابله با احتکار و اختفاي کالاها با هدف مقابله با گران فروشي و قاچاق و توجه به حمايت از توليد را در اولويت کاري خود قرار داده ايم.
وي با تاکيد بر اينکه قوانين مربوط به تعزيرات حکومتي بايد بازدارندگي لازم را داشته باشند،اظهار داشت: در اين بخش نيازمند اصلاح قوانين هستيم که اميدواريم اين موضوع در دستور کار فوري مجلس قرار بگيرد.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today