ايرنا/ مديرکل تامين اجتماعي استان زنجان گفت: در راستاي اجراي قانون حمايت از خانواده که از سال ۹۳ آغاز شد، تا کنون هفت هزار نفر از زنان خانه دار اين استان زير پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتند که اين روند همچنان ادامه دارد.

مسعود علياري، مديرکل تامين اجتماعي استان زنجان در اين باره اظهار کرد: زنان خانه دار و حتي خانم هاي مجرد مي توانند براي استفاده از خدمات بيمه تامين اجتماعي با مراجعه به شعبه هاي اين سازمان به صورت خود اظهاري با عنوان خانه دار، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه مقرر از تعهدات قانوني سازمان تامين اجتماعي در زمينه هاي درمان، از کار افتادگي و بازنشستگي بهره مند شوند.
وي با اشاره به اينکه اغلب زنان خانه دار اطلاعات کافي از اجراي اين طرح ندارند، افزود: هر چند با اطلاع رساني لازم تلاش شده اين قشر آگاهي لازم را کسب کنند، اما تعداد زيادي از چگونگي پوشش اين نوع بيمه بي اطلاع هستند.
اين مسؤول ادامه داد: بر اين اساس زنان خانه دار ۱۸ تا ۵۰ سال مي توانند متقاضي بهره مندي از بيمه تامين اجتماعي شوند، که نرخ حق بيمه براي اين قشر شامل مقادير مختلف ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد است که بسته به نوع خدمات مي‌توانند يکي از آنها را انتخاب کنند.
وي اظهار داشت: هدف از اجراي اين طرح تحت پوشش قراردادن زنان خانه دار زير چتر سازمان تامين اجتماعي است تا اين قشر بتوانند با پرداخت حق بيمه بعد از گذشت مدتي معين از اين پشتوانه استفاده کنند.
علياري افزود: زنان خانه دار متقاضي مي توانند با دردست داشتن کپي شناسنامه، کارت ملي و تکميل فرم مربوطه و در صورت وجود افراد تحت تکفل نسبت به اين کار مبادرت کنند.
مديرکل تامين اجتماعي استان زنجان خاطرنشان کرد: تلاش مي شود، تعداد زنان خانه دار بيمه استان به ۱۰۰ هزار نفر برسد که اطلاع رساني هاي مناسب زمينه آگاهي اين قشر را بيش از گذشته فراهم مي کند تا گروههاي هدف از فرصت ايجاد شده بهره مند شوند.
به گفته وي، هم اکنون ۴۴ ميليون نفر در سطح کشور معادل ۵۰ درصد از خدمات بيمه سازمان تامين اجتماعي استفاده مي کنند که در اين استان نيز ۵۴۵  هزار نفر از جمعيت زير چتر اين نوع بيمه قرار دارند.


 
  
  

آخرين خبر زنجان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today