باشگاه خبرنگاران/ فرمانده انتظامي شهرستان کرمان از کشف دپوي ۱۵۲ کيلوگرم ترياک و دستگيري پنج قاچاقچي موادمخدر در عمليات ماموران انتظامي کلانتري ۱۹ اين فرماندهي خبر داد.

محمدرضا فداء، فرمانده انتظامي شهرستان کرمان ابراز کرد: ماموران انتظامي اين فرماندهي با انجام يک سري کار اطلاعاتي و اقدامات پليسي از دپوي مقاديري مواد مخدر توسط قاچاقچيان در يک منزل مسکوني در شهر کرمان با خبر شدند.
وي تصريح کرد: در همين راستا ماموران کلانتري ۱۹ اين فرماندهي، منزل مورد نظر را شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي در بازرسي از اين محل ۱۵۲ کيلو و ۴۵۰ گرم ترياک را کشف و پنج قاچاقچي را دستگير کردند.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar