رکنا/ سخنگوي سازمان غذا و دارو با بيان اين‌‌که تاکنون چهار فرآورده طبيعي با اجزاي گياهي مصوبه کميسيون قانوني سازمان غذا و دارو را اخذ کرده‌‌اند جزئياتي از اثربخشي اين داروها را توضيح داد.

کيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو در اين باره اظهار کرد: براي بهبود علايم بيماري کوويد١٩ يا کمک به بهبود و روند درمان بيماران، تاکنون چهار فرآورده طبيعي با اجزاي گياهي مصوبه کميسيون قانوني سازمان غذا و دارو را اخذ کرده‌‌اند که دو مورد منجر به صدور مجوز توليد موقت و مشروط به مدت 6 ماه شده است.
‌وي افزود: مورد اول اسپري دهاني PHR 160 حاوي 6 اسانس گياهي است که با توجه به نتايج کارآزمايي باليني ارائه شده به بهبود عوارض ريوي کوويد١٩ شامل تنگي نفس، سرفه، اکسيژن شرياني کمک مي‌‌کند.
سخنگوي ازمان غذا و دارو ادامه داد: مورد دوم شربت موکوزيفت حاوي عصاره آبي ميوه دو گياه است که با توجه به مدارک کارآزمايي باليني ارائه شده براي ‌بهبود علائم خستگي و بي اشتهايي در بيماران مبتلا به کوويد ١٩ مورد مصرف است.
جهانپور افزود: دو مورد فراورده ديگر مصوبه کميسيون اخذ کرده‌‌اند اما هنوز براي آن‌‌ها مجوز موقت صادر نشده است. مورد اول شامل فرآورده شربت توليدي با نام اظهار شده استاپ سيوير است که البته نام فرآورده تاييد نهايي نشده است؛ اين فراورده بر اساس کارآزمايي باليني براي کاهش دوران بستري و بهبود هايپوکسي مورد مصرف است و حاوي هفت جزء گياهي است.
سخنگوي سازمان غذا و دارو بيان کرد: مورد بعدي، فرآورده شربت با نام اظهار شده آنوال اس حاوي يک جزء گياهي است که البته نام فرآورده تاييد نهايي نشده است؛ اين فرآوده بر اساس کارآزمايي باليني براي بهبود برخي علايم بيماري مصرف دارد.