باشگاه خبرنگاران/ سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان گفت: از ابتداي شيوع کرونا تاکنون در استان کرمان، يک هزار و ۳۸۰ نفر در اثر ابتلاي قطعي به کوويد ۱۹ جان خود را از

مهدي شفيعي، سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان اظهار کرد: تعداد موارد بستري قطعي مبتلا به کرونا هم اکنون در بيمارستان‌هاي استان کرمان ۷۵۹ نفر است.
وي با تفکيک کردن موارد مثبتي که هم اکنون در سطح دانشگاه‌هاي علوم پزشکي استان بستريند، افزود: ۴۴۵ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ۱۰۸ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، ۴۵ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت، ۳۳ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي بم و ۱۲۸ نفر مربوط به حوزه دانشکده علوم پزشکي سيرجان است. 
شفيعي تعداد کل موارد بستري داراي تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتداي شيوع بيماري تاکنون را ۱۱ هزار و ۲۳ مورد عنوان کرد.
وي با اشاره به اينکه ۱۴۵ مورد جديد طي ۲۴ ساعته گذشته در بيمارستان‌هاي استان کرمان بستري شدند، تصريح کرد: از اين تعداد، ۷۶ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ۲۵ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، ۱۰ مورد از دانشگاه علوم پزشکي جيرفت و ۳۴ مورد از حوزه دانشکده علوم پزشکي سيرجان است.
شفيعي افزود: دانشگاه علوم پزشکي بم طي ۲۴ ساعت گذشته انجام آزمايش نداشته است. 
سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان تعداد فوتي‌هاي قطعي ابتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۴ نفر اعلام کرد و بيان داشت: ۱۶ نفر از شهرستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي کرمان، چهار نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، دو نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکي سيرجان و دو نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي بم است. 
شفيعي افزود: در مجموع از ابتداي شيوع کرونا تاکنون در استان کرمان هزار و ۳۸۰ نفر در اثر ابتلاي قطعي به کوويد ۱۹ جان خود را از دست داده اند.  

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar