باشگاه خبرنگاران/ اداره کل هواشناسي استان گلستان، دماي امروز چهارشنبه بيست و يکم آبان ماه استان گلستان را به شرح ذيل پيش بيني کرده است.

محمدقلي پور رئيس گروه پيش بيني و هشدار هواشناسي گلستان هواي استان را نيمه ابري تا ابري، گاهي بارندگي، در ارتفاعات ريزش پراکنده برف، مه آلود و وزش باد نسبتا شديد پيش بيني کرده است.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today