همشهري/ سخنگوي شوراي شهر اروميه گفت: هفت نفر از مديران و کارکنان شهرداري اروميه به اتهام دست داشتن تخلفات مالي از سوي نهادهاي نظارتي بازداشت شدند. 

حسين پناهي، سخنگوي شوراي شهر اروميه درباره دستگيري تعدادي از کارمندان و مديران شهرداري اروميه، اظهار کرد: هفته‌هاي اخير تعدادي از مديران و کارمندان شهرداري اروميه از سوي نهادهاي نظارتي بازداشت شدند.
وي با اشاره به ورود جدي نهادهاي نظارتي به بررسي تخلفات مالي در شهرداري مرکز استان آذربايجان غربي، ابراز کرد: اين دستگيري‌ها طبق وظايف ذاتي نهادهاي نظارتي انجام شده و اطلاعات بيشتر بايد از سوي دستگاه قضايي اعلام شود.

آخرين خبر آذربايجان غربي در اينستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today