فارس/ مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) خراسان شمالي از کمک حدود ۱۷ ميليارد توماني مردم و خيران اين استان به کميته امداد در رزمايش ايران همدل خبر داد.

مجيد الهي راد، مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) خراسان شمالي با اشاره به سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب و دعوت از همگان به‌منظور ايجاد رزمايش همدلي، مواسات و کمک مؤمنانه اظهار کرد: مردم با لبيک به نداي رهبر معظم انقلاب اسلامي موجي از همدلي با محرومان را به راه انداختند که بي‌سابقه بود.
وي افزود: امسال به دليل محدوديت‌هاي اجراي پروتکل‌هاي بهداشتي مقابله با کرونا، طرح اطعام مهدوي با هدف توزيع غذاي گرم ميان نيازمندان اجرا شد و طي اين طرح ۲۳۰ هزار پرس غذاي گرم به ارزش ۲۷۶ ميليون تومان بين نيازمندان توزيع شد.
مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) خراسان شمالي اضافه کرد: علاوه بر اين ۳۲ هزار بسته غذايي به ارزش شش ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان نيز بين نيازمندان توزيع شد.
الهي راد خاطرنشان کرد: مردم در مرحله دوم رزمايش مواسات نيز حدود ۸ ميليارد تومان در قالب بسته‌هاي حمايتي و اطعام حسيني کمک کردند، به‌طوري‌که با اين رقم ۲۶ هزار بسته غذايي و ۵۴۷ هزار پرس غذاي گرم بين نيازمندان توزيع شد.
وي تصريح کرد: درمجموع ۱۳ هزار بسته لوازم‌التحرير به ارزش دو ميليارد و ۳۱۴ ميليون تومان در مرحله سوم رزمايش مواسات، همدلي و کمک مؤمنانه براي توزيع ميان دانش آموزان نيازمند تهيه شد.
مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) خراسان شمالي از مشارکت خوب خيران، نيروهاي بسيج، گروه‌هاي جهادي، سازمان‌ها، ادارات در رزمايش ايران همدل تشکر و قدرداني کرد.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today