راک نيوز/ هواشناسي نسبت به وزش باد شديد و گاهي تند بادهاي لحظه اي و افزايش ارتفاع موج دريا در مناطق شمالي استان بوشهر هشدار داد.

از ساعاتي پيش اولين باران پاييزي در بندر ديلم در شمال استان بوشهر شروع به باريدن کرد تا حال و هواي اين شهر بندري در شرايط کرونايي کاملا با روزهاي گذشته تغيير کند.
بنابر گزارش سازمان هواشناسي، اين توده بارشي تا اواخر روز جمعه ۲۳ آبان ماه آسمان استان بوشهر را ترک نخواهد کرد.
سازمان هواشناسي از مردم خواسته است طي اين مدت از ترددهاي دريايي غير ضرور، به ويژه قايق هاي تفريحي و صيادي و شناورهاي سبک اجتناب شود.

آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar