باشگاه خبرنگاران/ کارشناس هواشناسی میزان بارش باران در آوج را بیش از ۲۲ میلیمتر بیان کرد.

بهروزی کارشناس هواشناسی استان گفت: از عصر دیروز تا به امروز ۲۲/۸میلیمتر در آوج و ۱۵/۶ میلیمتر در قزوین باران باریده است.
بهروزی افزود: این سامانه بارشی تا صبح فردا در استان فعال است و از امشب بارش‌ها در ارتفاعات به صورت برف پیش بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی اضافه کرد: از بعداز ظهر فردا با شمالی شدن جریانات ضمن کاهش دما باد‌های شمالی خواهد وزید.
بهروزی ادامه داد: برای روز دوشنبه با گذر موج ضعیفی از استان در ساعات بعداز ظهر در پاره از مناطق به ویژه ارتفاعات بارش پراکنده برف باران پیش بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی گفت: در طی این مدت پدیده مه دور از انتظار نیست.
بهروزی افزود: آوج با صفر درجه و رازمیان با ۱۶ درجه سردترین و گرمترین نقاط استان بودند و نوسانات دمایی قزوین هم بین ۴ تا ۱۲ درجه بود.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today