فارس/ معاون بازرگانی داخلی و امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد از تامین روغن مورد نیاز استان خبر داد.

امیرتیمور موسوی، معاون بازرگانی داخلی و امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته با کارخانه اکسیژن فرآیند ۲۰۷ تن روغن جذب شده و ۲۶۹ تن نیز در حال جذب شدن است.
وی به بیان اینکه ۲۵۰ تن روغن نیز از کارخانه‌ دزفول در حال جذب شدن است، افزود: شاید در بازار به لحاظ تنوع برندها و بسته به تقاضای مردم مشکل و کمبودی باشد اما در زمینه تامین و توزیع روغن هیچ مشکلی در استان نداریم.
معاون بازرگانی داخلی و توسعه تجارت اداره کل صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد در رابطه با تامین روغن مصارف صنعت نیز گفت: ۹ واحد صنعتی تقاضای سهمیه داشتند که فرآیند جذب ۳۶ تن برای مصارف آنان در کارخانه‌ کارخانه اکسین فرایند است.
موسوی با اشاره به اینکه در زمینه ذخایر کالاهای استراتژیک هیچ مشکلی در استان نداریم، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون میزان جذب کالاهای اساسی شامل برنج، روغن و گوشت ۶ هزار و ۸۶۸ تن  بوده است.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today