گلستان 24/ اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز یکشنبه دوم آذر ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.

محمدقلی پور رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی گلستان هوای استان را گاهی ابری، همراه با بارندگی، در ارتفاعات ریزش برف، وزش باد، مه آلود و از عصر کاهش ناپایداری پیش بینی کرده است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today