باشگاه خبرنگاران/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در روزهای اخیر مجموع بیماران بستری در بیمارستان‌های استان اصفهان حدود ۱۰ درصد و تعداد بیماران جدید بستری در بیمارستان‌ها نیز ۲۰ درصد کاهش یافته است.

طاهره چنگیز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: در روز‌های اخیر مجموع بیماران بستری در بیمارستان‌ها حدود ۱۰ درصد و تعداد بیماران جدید بستری در بیمارستان‌ها نیز ۲۰ درصد کاهش یافته است که با توجه به اینکه عمده این بیماران در شهر اصفهان بوده‌اند و این شهر از ابتدای آذر مشمول محدودیت‌ها شد امیدواریم که آثار کاهشی بیشتری را در هفته آینده شاهد باشیم.
وی ادامه داد: به کاهش موارد بستری خوشبین هستیم کما اینکه همکارانی که در بخش‌های سرپایی خدمت می‌کنند از کاهش واضح تعداد بیماران سرپایی که درصدی از آن‌ها ممکن است در آینده بستری شوند، گزارش داده‌اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با اشاره به برنامه محدودیت فعالیت مشاغل، گفت: در این بین برخی به صورت زیرزمینی یا نامحسوس به فعالیت خود ادامه می‌دهند که لازم است با این موارد تخلف قاطع برخورد شود و مکمل این برنامه که کاهش دورهمی‌های خانوادگی و مراعات قرنطینه است چنانچه رعایت نشود تمام برنامه با شکست مواجه می‌کند.
وی افزود: امیدواریم با پای کار آمدن دولت و مردم، کاهش فعالیت مشاغل به شکل کامل اجرا شود و با کاهش دورهمی‌ها و مراعات قرنطینه بتوانیم در مجموع کاهش واضح و اثربخشی را در تعداد موارد بستری و فوتی در هفته آینده شاهد باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: باید از مردم تشکر کرد، زیرا در این مدت مراعات کردند و آثار آن در شهر اصفهان و شهرستان‌های استان مشهود است و در اجرای مراقبت‌های محله محور که مردم همکاری کردند بتوانیم با نهادینه شدن این مراقبت‌ها زیرساخت‌های مقابله دراز مدت با کرونا و هر اپیدمی دیگری که مردم را تهدید می‌کند داشته باشیم.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today