آخرین خبر/ شکسته شدن درختان بر اثر سنگینی برف در اردبیل.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today