ایسنا/ اولین برف پاییزی در آخرین ماه فصل باعث سفید شدن شهرهای زنجان و اردبیل شد.

بر طبق پیش بینی سازمان هواشناسی، بارش برف که از دیروز ۶ آذر ماه از استانهای شرقی کشور آغاز شده بود تا روز یکشنبه ۹ آذر مهمان برخی شهرهای ایران است.