موج/ هوای اصفهان امروز با بارش پاییزی باران با میانگین ساعتی ۴۳ در شرایط پاک قرار گرفت.

وضعیت کیفی هوای کلانشهر اصفهان نهم آذرماه میانگین ساعتی ۴۳ در شرایط پاک ثبت شده است.
شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد و خیابان استانداری روی عدد ۵۳، بزرگراه خرازی روی عدد ۳۹، خیابان رودکی روی عدد ۴۱، خیابان دانشگاه روی عدد ۷۴ و خیابان پروین روی عدد ۳۱ گزارش می‌شود.
همچنین کیفیت هوا در خمینی شهر و سجزی به ترتیب با میانگین ساعتی ۴۱ و ۲۵ در وضعیت پاک و در شاهین شهر با میانگین ۶۵، مبارکه با میانگین ۶۱ و نجف آباد با میانگین ۶۲ در وضعیت سالم است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today