صدا و سیما/ شهروندان از خرید موتورسیکلت ‌بدون قولنامه و بدون انتقال سند در دفاتر رسمی خودداری کنند.

سرهنگ مرسلی، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان زنجان به منظور پیشگیری از سرقت موتورسیکلت به خریداران توصیه کرد: موتورسیکلت های قولنامه‌ای و فاقد پلا‌ک را خریداری نکنید. 
سرهنگ مرسلی توصیه کرد: شهروندان از خرید موتورسیکلت ‌بدون انتقال سند در دفاتر رسمی یا به اصطلا‌ح سوئیچی خودداری و به هیچ عنوان موتورسیکلت های قولنامه‌ای و فاقد پلا‌ک را خریداری نکنند.
وی افزود: هرگونه خرید و فروش موتورسیکلت باید از طریق فروشگاه‌های معتبر و رسمی صورت گیرد، از موارد مهم در هنگام خرید موتورسیکلت، مطابقت دادن شماره ‌تنه موتورسیکلت و شاسی آن با اسناد مالکیت است.
سرهنگ مرسلی تأکید کرد: خریدار موتور سیکلت باید مخدوش نبودن شماره‌ ی موتور و شاسی را نیز به دقت کنترل و  پس از خرید موتورسیکلت های کارکرده، قفل‌ها و کلیدهای آن را تعویض کنند.
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: مالکان موتورسیکلت باید از جا گذاشتن کلید بر روی موتورسیکلت یا واگذاری آن به افراد ناشناس و غیرمطمئن خودداری و موتور سیکلت خود را به تجهیزات ایمنی مجهز و از پارک کردن آن در مناطق خلوت و یا رها نمودن آن خودداری کنند.

 
 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today