باشگاه خبرنگاران/ فرمانده انتظامي استان کرمان از توزيع يک هزار و ۳۰۰ بسته معيشتي در چهارمين مرحله رزمايش همدلي نيروي انتظامي بين نيازمندان اين استان خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظري، فرمانده انتظامي استان کرمان اظهار کرد: رزمايش مواسات و همدلي در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي برگزار مي شود.
وي با بيان اينکه پرسنل نيروي انتظامي در راستاي عمل به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي، همچنين کمک به محرمان جامعه در ادوار مختلف طي زمان شيوع کرونا در استان کرمان نسبت به کمک به نيازمندان اقدام کرده اند.
فرمانده انتظامي استان کرمان با اشاره به برگزاري چهارمين مرحله کمک هاي پرسنل نيروي انتظامي به نيازمندان در شرايط شيوع کرونا، ابراز کرد: پرسنل اين نهاد ماهانه براي کمک به نيازمندان مبلغي از حقوق خود را اهدا مي کنند.
وي گفت: کمک هاي معيشتي و تحصيلي پرسنل نيروي انتظامي بين خانوارهاي بي بضاعت و نيازمند در استان کرمان توزيع مي شود.
ناظري گفت: خانواده مجرمان دستگير شده نيز در اين مرحله از رزمايش همدلي مومنانه تحت پوشش رزمايش همدلي قرار مي گيرند.
وي تاکيد کرد: از ابتداي شيوع ويروس کرونا تاکنون حدود ۱۰ هزار بسته معيشتي توسط پرسنل فرماندهي انتظامي استان کرمان تهيه و توزيع شده که ارزش ريالي اين بسته ها بيش از پنج ميليارد تومان بوده است.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar