فارس/ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم در گزارشی میانگین سنّی ابتلا به کووید19 را در استان، 54 سال و بروز آن را در بین مردان بیش از زنان اعلام کرد.

احسان شریفی پور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به گزارش اخیر کمیته اپیدمولوژی دانشگاه علوم پزشکی قم درباره روند کلی کرونا در استان از ابتدای شیوع تا امروز خاطر نشان کرد: پیک نخست این بیماری در قم مربوط به اسفند ماه 1398 بوده است.
وی افزود: پیک دوم هم در شهریور ماه و مهر ماه سال جاری به وقوع پیوسته که بر اساس آمار موجود، مرگ و میر پیک دوم کمتر از پیک اول بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: منحنی های اپیدمولوژی کووید19 بیانگر آن است که گسترش کرونا در استان زیاد بوده است و البته در شرایط فعلی باید گفت که إعمال محدودیت ها توانسته است این منحنی ها را به روند کاهشی و نزولی در ابتلا، بستری و مرگ و میر برساند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین به افزایش ویژه نمونه گیری ها از شهریور ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: تردیدی نیست که با وجود وضعیت کنترل شده کووید19 در قم و آمارهای نزولی و کاهشی، همچنان باید تصریح کرد که روند بروز این بیماری در ماه های آبان و آذر ماه کاملا ناپایدار است و مراقبت های ویژه را می طلبد.
وی میانگین سنّی ابتلا به این بیماری را در استان قم، 54 سال دانست و گفت: این میانگین در ماه گذشته 52 سال بود و اکنون با دو سال افزایش، به 54 سال رسیده و نشان دهنده اهمیت مراقبت بیشتر از افراد سالمند در برابر کووید19 است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در عین حال میزان ابتلا به این بیماری را در میان مردان قمی بیش از زنان مطرح اظهار کرد: حدود 58 درصد مبتلایان به این بیماری در استان قم مرد و حدود 42 درصد زن هستند که دلایل ابتلای بیشتر مردان می تواند مواردی مانند تماس بیشتر آنان با جامعه و یکی از دلایل ابتلای کمتر زنان، نوعی خودایمنی هورمونی در آنان است.
وی در پایان تأکید کرد: کووید19 در مکان های سربسته و بدون تهویه مکنده سرعت انتقال بیشتری پیدا می کند و از این رو و با توجه به فصل سرما و عدم جریان هوای آزاد در بسیاری از فضاها، ضروری است تا همه هموطنان نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشند.  

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday