مهر/ یک کارگر ساختمانی در قم حین عملیات گودبرداری ناصحیح بر اثر ریزش دیواره گود جان خود را از دست داد.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday