پایگاه اطلاع رسانی پلیس/ در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان های البرز و کرمان 100 کیلو و 400 گرم تریاک کشف و یک نفر در این رابطه دستگیرشد.

در پی اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز متمرکز بر روی عناصر حمل و نقل مواد مخدر مشخص شد، فردی در امر خرید و فروش مواد مخدر فعالیت دارد و به تازگی مقدار قابل توجهی تریاک از قاچاقچیان خریداری کرده و به وسیله یک خودرو نیسان وانت در حال انتقال آن به استان های مرکزی کشور از جمله استان البرز است.
بدون درنگ به منظور جلوگیری از پخش مواد مخدر در استان های مسیر، موضوع به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان اطلاع داده شد و اکیپی از ماموران با پشتیبانی و هدایت اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز به محور مواصلاتی "رودبار- ایرانشهر" اعزام شده و به صورت نامحسوس اقدام به رصد و پایش خودروهای عبوری کردند که در نهایت خودرو نیسان وانت متهم مورد شناسایی قرار گرفته، در یک عملیات غافلگیرانه متوقف و راننده آن دستگیر شد.
بنابر این گزارش، در بازرسی از خودرو توقیف شده، 100 کیلو و 400 گرم تریاک کشف شد که به همراه متهم تحویل مراجع قضایی شد.
در پایان این گزارش خاطرنشان شده که پلیس البرز با انجام اقدامات اطلاعاتی شبانه روزی بر روی عناصر اصلی خرید و فروش مواد مخدر، سعی دارد از ورود مواد افیونی به استان البرز پیشگیری کند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar