باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره پنبه و دانه ‌های روغنی سازمان جهادکشاورزی گلستان به کلزاکاران توصیه کرد.

موسی خانی رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: در مزارع دیرکاشت کلزا، که گیاه به لحاظ رشد عقب‌تر است استفاده از کود‌های سرک ازته و پتاسه توصیه می‌شود.
او ادامه داد: کشاورزان با مشورت کارشناسان نسبت به کنترل علف‌های هرز در مزارعی که کلزا در مرحله ۲ یا ۳ برگی است اقدام کنند.
این مقام مسئول افزود: کشاورزان حتما کود دهی را قبل از اولین بارندگی انجام دهند.
امسال کشاورزان استان ۶۹ هزار هکتار قرارداد کشت کلزا منعقد کردند.
استان گلستان رتبه نخست تولید دانه روغنی کلزا را در کشور دارد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today