باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل از صدور ۹۲ اخطاریه زیست محیطی در ۹ ماهه اول امسال برای واحد‌های تولیدی و صنعتی اردبیل خبر داد.

فاضل عبدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل گفت: طی این مدت تعداد ۳۷۳ مورد مجوز احداث، بهره برداری، توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل صادر شده است.
او افزود: همچنین تعداد ۵۸۴ مورد پایش صورت گرفته است و ۱۶۵ مورد از واحد‌های تولیدی و صنعتی نسبت به ارائه خوداظهاری اقدام کرده اند که بر اساس بازدیدها، پایش‌ها و خوداظهاری‌های ارائه شده برای ۹۲ مورد از واحد‌های متخلف اخطاریه زیست محیطی صادر شده و بیش از ۱۲ مورد شکایت برای متخلفان نزد مراجع قضائی پرونده تشکیل شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل بیان داشت: کارشناسان و ماموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل ضمن انجام ماموریت‌های محوله به صورت شبانه روزی تمامی واحد‌هایی را که برای آن‌ها مجوز بهره برداری صادر شده است مورد پایش قرار داده و از لحاظ تولید و مدیریت پسماند و پساب‌های خروجی مورد پایش و بررسی قرار می‌دهند.
عبدی افزود: واحد‌ها ملزم به ارائه آزمون خوداظهاری از پساب و گاز‌های خروجی بوده در صورت عدم مطابقت با استاندارد‌های محیط زیست، اخطاریه زیست محیطی صادر می‌شود.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today