ایرنا/ مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای اداره ‌کل حفاظت محیط زیست استان روز جمعه وضعیت آلودگی کلانشهر اصفهان را در یک ایستگاه سبز و پاک و در بقیه ایستگاهها زرد و سالم اعلام کرد.

براساس اعلام مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، میانگین کیفی هوا در ایستگاه‌های خیابان استانداری ۷۲، بزرگراه خرازی با شاخص ۵۹، میدان احمدآباد با ۷۵ و در خیابان پروین با ۹۰ در وضعیت زرد و سالم و خیابان رودکی با شاخص ۵۰ در وضعیت سبز و پاک قرار دارد.
همچنین براساس اعلام این مرکز، میانگین کیفی هوا در شهرستان‌های شاهین شهر با شاخص ۶۰ در وضعیت زرد و مبارکه با شاخص ۲۹ در وضعیت سبز قرار دارند.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today