ایرنا/ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: ارتفاع برف در ایستگاه ناوه شهرستان بجنورد ۲۰ سانتی‌متر ثبت شد که بیشترین میزان بارش را در میان ایستگاه‌های استان داشته است.

مظاهر عظیم زاده، کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی اظهار داشت: بر اساس گزارش هایی که تاکنون از متصدیان ایستگاه ها رسیده، درایستگاه بجنورد ۹ سانتی متر، اسفراین و شیروان چهار سانتی متر، آشخانه سه سانتی متر و در کوسه ۱۳سانتی متر برف باریده است.
وی گفت: بیشترین میزان آب حاصل از ذوب شدن برف هم در ایستگاه دشت به میزان۱۲.۲ میلی متر بوده و در ایستگاه دهگاه ۹.۸ میلی متر و بجنورد هفت میلی متر آب حاصل از برش برف گزارش شده ست.
عظیم زاده گفت: در شبانه روز گذشته کوسه با کمینه دمای منهای ۱۶ درجه و صفی آباد با بیشینه دمای ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب سرترین و گرم ترین نقطه استان بوده است.
به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در این مدت کمینه دمای بجنورد منهای ۹ و بیشینه آن سه درجه سانتیگراد بوده است.
وی اظهار داشت: در شبانه روز گذشته بیشترین سرعت وزش باد در ایستگاه سنخواست با سرعت ۸۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: داده های ایستگاه ها هنوز کامل نیست و برداشت اطلاعات و داده ها در زمینه ارتفاع برف در ایستگاه ها ادامه دارد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today