ایمنا/ بر اساس اعلام سامانه ماسک، در حال حاضر استان همدان در بحران شیوع کرونا دارای ۶ شهرستان با وضعیت زرد، ۴ شهرستان با وضعیت آبی است و شهرستانی با وضعیت سفید، قرمز یا نارنجی ندارد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه اطلاع رسانی وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور(ماسک)، وضعیت استان همدان در زمینه کنترل شیوع کرونا مناسب است به گونه‌ای که بر اساس نقشه آماری درج شده در این سامانه در حال حاضر در این استان ۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۴ شهرستان در وضعیت آبی است و شهرستانی در وضعیت سفید، نارنجی یا قرمز قرار ندارد.
بر اساس شاخص نمادهای این سامانه، رنگ آبی نشانه کم خطر، رنگ زرد خطر متوسط، رنگ نارنجی وضعیت پرخطر، رنگ قرمز نشانه وضعیت خیلی پرخطر است.
وضعیت شهرستان‌های استان همدان در زمینه شیوع کرونا به شرح ذیل است
وضعیت آبی:
همدان
اسدآباد
بهار
فامنین
وضعیت زرد:
ملایر
نهاوند
کبودرآهنگ
رزن
تویسرکان
‌درگزین

 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today