باشگاه خبرنگاران/ مسئول روابط عمومي بيمارستان سوانح سوختگي امام موسي کاظم(ع) گفت: معلم خوزستاني داراي ۹۵درصدسوختگي درجه ۲ و ۳ است، اما با تلاش کادر درمان تاکنون مشکل تنفسي براي او رخ نداده است.

اکبر مهاجر مسئول روابط عمومي بيمارستان سوانح سوختگي امام موسي کاظم(ع) گفت: معلمي به نام حسين رضايي در تاريخ ۳۰ دي ماه در استان خوزستان دچار حادثه سوختگي شد و در تاريخ ۲ بهمن با رضايت خانواده براي ادامه روند درمان به بيمارستان سوانح سوختگي امام کاظم(ع) اصفهان انتقال داده شد.
او ادامه داد: اين بيمار دچار ۹۵ درصد سوختگي درجه ۲ و ۳ شده که با وجود شدت بالاي جراحات سوختگي، خوشبختانه فعلا دچار مشکل تنفسي نشده و اوضاع بدي ندارد و فعلا خدمات درماني پانسمان را دريافت کرده است.
مسئول روابط عمومي بيمارستان سوانح سوختگي امام موسي کاظم(ع) تاکيد کرد: همکاران ما فعلا در تلاش هستند که وضعيت   بيمار را در حالت پايدار نگه دارند تا با توجه به وضعيت او در روز‌هاي آينده بتوان اقدام درماني جديدي را براي او انجام دهند.
مهاجر گفت: با توجه به نوع جراحات اين بيمار، احتمالا سوختگي در اثر انفجار گاز براي او رخ داده است.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today