ایرنا/ امروز(چهارشنبه) هوای ۱۳ شهر ناسالم است که از این تعداد ۱۲ شهر ناسالم برای گروه‌های حساس و یک شهر در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.

هوای شهرهای کرمانشاه با شاخص ۱۰۳، کرمان ۱۰۴، کرج ۱۱۳، اصفهان ۱۱۷، قم ۱۱۸، اهواز ۱۱۹، ارومیه ۱۲۱، بندر عباس ۱۲۴، مشهد ۱۲۵، اراک ۱۲۶، تهران ۱۴۱، بجنورد ۱۴۳ناسالم برای گروه های حساس و تبریز ۱۵۹در شرایط ناسالم برای تمام گروه ها قرار دارد.
همچنین هوای شهرهای اردبیل با شاخص ۱۹، شهرکرد ۲۴، بیرجند ۳۹، یاسوج ۴۵، رشت ۴۷ پاک است.
هوای شهرهای بوشهر با شاخص ۵۹، سنندج ۶۳، شیراز ۷۴، ایلام ۷۵، همدان ۷۶، قزوین ۷۷، زابل ۷۸، یزد ۸۱، سمنان ۸۳، خرم آباد ۸۷ و زنجان ۸۸ قابل قبول است.