باشگاه خبرنگاران/ دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در اردبیل گفت: طرح محدودیت تردد شبانه در تمام شهر‌های استان اردبیل اجرا می‌شود.

شهریار شیری آراسته، دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در اردبیل با اشاره به قرارگرفتن اغلب شهرستان های استان در وضعیت رنگ آبی گفت: دقت و حساسیت در رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم و صاحبان مشاغل مختلف می تواند درتداوم وضعیت فعلی موثر باشد.
او با بیان اینکه کمترین میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در اماکن عمومی در استان هم مربوط به دفاتر پیشخوان دولت است، افزود: بعد از دفاتر پیشخوان، سوپرمارکت و خواروبارفروشی ها میزان رعایت کمتری دارند و لازم است این اماکن ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی، از ارائه خدمات به مراجعه کنندگان بدون ماسک هم اجتناب کنند.
مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل در ادامه با اشاره به شرایط برگزاری نمایشگاه گفت: براساس اعلام کمیته امنیتی و انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا، برگزاری نمایشگاه عمومی در همه وضعیت ها در حال حاضر ممنوع است اما برگزاری نمایشگاه تخصصی صرفا در وضعیت قرمز ممنوع است و در غیر از وضعیت قرمز با رعایت جنبه تخصصی موضوع و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مربوطه بدون حضور مراجعه کنندگان عمومی، ممنوعیتی ندارد.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today